Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumiem uzstāsies Baltkrievijas vēsturnieki
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
23.09.2019.

2019. gada 26. septembrī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) ar priekšlasījumiem uzstāsies Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktors Vjačeslavs Danilovičs (Вячеслав Данилович) ar priekšlasījumu “Baltkrievijas valstiskuma vēsture: koncepcija un jaunākās iestrādes” un direktora vietnieks zinātniskajā darbā Vadims Lakiza (Вадим Лакиза) ar lekciju “Zinātnieku jaunākie atzinumi Baltkrievijas vēsturiskā, kultūras un arheoloģiskā mantojuma izpētes un saglabāšanas jomā”.

Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts ir dibināts 1929. gada 15. oktobrī, Minskā, un tā struktūru veido pieci centri: arheoloģijas un Baltkrievijas senās vēstures centrs, Baltkrievijas jauno laiku un jaunākās vēstures centrs, īpašo vēstures zinātņu un antropoloģijas centrs, pasaules vēstures un starptautisko attiecību centrs un ģeopolitikas vēstures centrs. Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā strādā 118 darbinieki – 14 zinātņu doktori, t.sk. 10 profesori, viens akadēmiķis, 53 zinātņu doktora grāda kandidāti, t.sk. 28 docenti. Kopš pirmsākumiem institūta mērķis bija izpētīt Baltkrievijas vēstures, arheoloģijas un īpašo vēstures zinātņu problēmas. Ir atklātas un izpētītas simtiem arheoloģisko izrakumu vietas visā Baltkrievijā, zinātniskajā apritē ieviesti tūkstošiem iepriekš nezināmu dokumentālo avotu, kā arī tika veikti plaša mēroga arheoloģiskie pētījumi un pieminekļu saglabāšanas darbi būvlaukumos.
Ph.D. Vjačeslavs Danilovičs zinātniskajā pasaulē pazīstams ar pētījumiem par Baltkrievijas nacionālās atbrīvošanās kustību Rietumu Baltkrievijā, kā arī par jauniešu kustību un jaunatnes politiku Baltkrievijā no 1921. līdz 1939. gadam. Kopš 2011. gada - Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktors un pētniecības apakšprogrammas "Vēsture un kultūra" 2016. – 2020. g. zinātniskais vadītājs. Viņš ir vairāk nekā 120 zinātnisko publikāciju, t.sk. 11 monogrāfiju, vairāku mācību grāmatu un metodoloģisko rokasgrāmatu, autors. Viesis 2009. gadā kļuva par Baltkrievijas Republikas prezidenta stipendijas talantīgiem jaunajiem zinātniekiem laureātu.
Ph.D. Vadima Lakizas zinātniskā darbība ir saistīta ar  akmens, bronzas un agrīnā dzelzs laikmeta senlietu izpēti, Baltkrievijas primitīvo iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, Baltkrievijas senās vēstures hronoloģijas un periodizācijas jautājumu attīstību, lauka pētījumiem un glābšanas izrakumiem, kā arī ar vēsturiskā un kultūras mantojuma praktisko izmantošanu. V. Lakiza veic lauka pētījumus Baltkrievijas ziemeļrietumu teritorijā. Atklājis un apskatījis vairāk nekā 200 pieminekļus, veicis vairāk nekā 50 arheoloģijas pieminekļu izrakumus, organizējis un veicis arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas darbus būvlaukumos. Kopš 2012. gada - Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā. Viesis ir vairāk nekā 200 zinātnisko publikāciju, t.sk. vienas monogrāfijas, viena autoreferāta, vairāk nekā 40 enciklopēdisko rakstu, autors.
LU Akadēmisko bibliotēku un Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Centrālo bibliotēku vieno ilggadēja sadarbība. Pateicoties tai, gados dāvinājumos ir saņemtas baltkrievu grāmatas, kas papildinājušas LU Akadēmiskās bibliotēkas Baltkrievijas Informācijas centra krājumu