Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka uzņēma starptautiskā semināra “Bibliotēka bez robežām” dalībniekus
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
07.10.2019.

2019. gada 16. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka uzņēma Starptautiskā semināra “Bibliotēka bez robežām” dalībniekus no V. Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas. LU AB direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane ar viesiem apsprieda jaunu kopīgu projektu idejas, bet izpilddirektors Valdis Mazulis iepazīstināja viesus ar LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma digitalizācijas procesu.

Delegācijas sastāvā bija V. Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Irina Žuravļova, direktora vietniece Jeļena Babičeva,  Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja Marina Bobrova un nodaļas vadītāja Svetlana Korsikova. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere iepazīstināja semināra dalībniekus ar LU AB (dibināta 1524. gadā) notikumiem bagāto vēsturi un vērtīgajiem krājumiem, bet Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane viesiem sniedza ieskatu centra struktūrvienībās, kuras darbojas bibliotēkā – Ukrainas, Gruzijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Azerbaidžānas un Baltkrievijas informācijas centros un Eiropas dokumentācijas punktā, bet bibliotekāre Ņina Kočetkova pastāstīja par Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas darbību. Misiņa bibliotēkas galvenā bibliotekāre Vita Aišpure paradīja semināra dalībniekiem Misiņa bibliotēkas krātuvi un lasītavu. Viesus patīkami pārsteidza ukraiņu izdevumi, kas glabājas Misiņa bibliotēkā. Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa iepazīstināja viesus ar vissenākajiem izdevumiem, kas glabājas bibliotēkas krājumā un dalījās pieredzē reto grāmatu un rokrakstu saglabāšanas jomā.
17. septembrī starptautiskā semināra “Bibliotēka bez robežām” dalībnieki devās pieredzes apmaiņā uz Baltijas Starptautisko akadēmiju (BSA), kuru ar LU Akadēmisko bibliotēku vieno ilggadēja sadarbība izglītības, zinātnes un kultūras jomā. Viesi ar BSA Senāta priekšsēdētāju Staņislavu Buku, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktori Ventu Koceri un izpilddirektoru Valdi Mazuli apsprieda kopīgu starptautisko projektu īstenošanas iespējas.
18. un 19. septembrī Ukrainas bibliotekāri kopā ar LU Akadēmiskās bibliotēkas izpilddirektoru Valdi Mazuli devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur divu dienu garumā notika intensīva pieredzes apmaiņa un praktiskie semināri periodikas un grāmatu digitalizācijas jomā. Viesi iepazinās arī ar Nacionālas bibliotēkas vēsturi, krājumu un telpām. 
20. septembrī starptautiskā semināra “Bibliotēka bez robežām” dalībnieki, LU Akadēmiskās bibliotēkas izpilddirektors Valdis Mazulis un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane apmeklēja Viļņas Universitātes bibliotēku. Informācijas pakalpojumu departamenta direktore Marija Prokopčika iepazīstināja viesus ar bibliotēkas seno vēsturi, lasītavām, starptautiskajiem projektiem un digitalizācijas procesu norisi. Zinātniskās komunikācijas un tehnoloģiju departamenta direktore Žibute Petrauskiene parādīja delegācijai jaunuzcelto bibliotēkas ēku, kurā tiek integrētas visjaunākās tehnoloģijas ērtākas darba vides radīšanai.