Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumiem uzstājās Baltkrievijas vēsturnieki
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
07.10.2019.

2019. gada 26. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā uzstājās Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktors Vjačeslavs Danilovičs (Вячеслав Данилович) ar priekšlasījumu “Baltkrievijas valstiskuma vēsture: koncepcija un jaunākās iestrādes” un direktora vietnieks zinātniskajā darbā Vadims Lakiza (Вадим Лакиза) ar lekciju “Zinātnieku jaunākie atzinumi Baltkrievijas vēsturiskā, kultūras un arheoloģiskā mantojuma izpētes un saglabāšanas jomā”.

Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Latvijas baltkrievu savienību un Rīgas baltkrievu biedrību “Prameņ”.
Ph.D. Vjačeslavs Danilovičs zinātniskajā pasaulē pazīstams ar pētījumiem par Baltkrievijas nacionālās atbrīvošanās kustību Rietumu Baltkrievijā, kā arī par jauniešu kustību un jaunatnes politiku Baltkrievijā no 1921. līdz 1939. gadam. Kopš 2011. gada - Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktors un pētniecības apakšprogrammas "Vēsture un kultūra" 2016. – 2020. g. zinātniskais vadītājs. Viņš ir vairāk nekā 120 zinātnisko publikāciju, t.sk. 11 monogrāfiju, vairāku mācību grāmatu un metodoloģisko rokasgrāmatu, autors. Viesis 2009. gadā kļuva par Baltkrievijas Republikas prezidenta stipendijas talantīgiem jaunajiem zinātniekiem laureātu.
Ph.D. Vadima Lakizas zinātniskā darbība ir saistīta ar  akmens, bronzas un agrīnā dzelzs laikmeta senlietu izpēti, Baltkrievijas primitīvo iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, Baltkrievijas senās vēstures hronoloģijas un periodizācijas jautājumu attīstību, lauka pētījumiem un glābšanas izrakumiem, kā arī ar vēsturiskā un kultūras mantojuma praktisko izmantošanu. V. Lakiza atklājis un apskatījis vairāk nekā 200 pieminekļus, veicis vairāk nekā 50 arheoloģisko pieminekļu izrakumus, organizējis un veicis arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas darbus būvlaukumos. Kopš 2012. gada - Nacionālās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā. Viesis ir vairāk nekā 200 zinātnisko publikāciju, t.sk. vienas monogrāfijas, viena autoreferāta, vairāk nekā 40 enciklopēdisko rakstu, autors.
Pasākuma dalībnieki varēja iepazīties ar Baltkrievijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošo izstādi “Baltkrievija un baltkrievi”, kura atspoguļoja Baltkrievijas vēsturiskās un kultūras attīstības posmus, raksturīgās iezīmes, kā arī parāda baltkrievus, kā pasaules sabiedrības neatņemamu daļu. Izstāde tēžu veidā atspoguļo Baltkrievijas vēsturi un kultūru, rāda baltkrievu etnosa, nācijas, valstiskuma veidošanās un attīstības procesus un to saistību ar pasaules vēsturi un kultūru. 
Pasākumā piedalījās arī LU Latvijas vēstures institūta vēsturnieki – direktors Guntis Zemītis, arheoloģijas krātuves vadītāja Silvija Tilko, pētnieks Edvīns Evarts un citi interesenti. 
Pēc priekšlasījuma Vjačeslavs Danilovičs un Vadims Lakiza iepazinās ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Baltkrievijas informācijas centra (BIC) krājumu, darbības virzieniem un zinātniskajām interesēm un pasniedza centram vērtīgu baltkrievu zinātnisko grāmatu dāvinājumu. 
LU Akadēmisko bibliotēku un Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Centrālo bibliotēku vieno ilggadēja sadarbība. Pateicoties tai, gados dāvinājumos ir saņemtas baltkrievu grāmatas, kas papildinājušas LU Akadēmiskās bibliotēkas Baltkrievijas Informācijas centra krājumu.