Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Granadas Universitātē Spānijā prezentē sadarbības projektu “Latvija Granadā un Granada Latvijā”
Venta Kocere, LU Akadēmiskā bibliotēka Alla Placinska, LU Humanitāro zinātņu fakultāte
04.11.2019.

No 2019. gada 23. līdz 25. oktobrim Granadas Universitātē sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Spānijā notika Latvijas Universitātes (LU) projekta “Latvija Granadā un Granada Latvijā” prezentācija, kurā piedalījās Latvijas vēstniece Spānijā Dr. Argita Daudze, Latvijas goda konsuls Spānijā Fausto Martinezs Vilja (Fausto Martinez Villa), LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr.Venta Kocere, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Romānistikas nodaļas Ibēristikas un Latīņamerikas studiju centra vadītāja asoc. prof. Dr. Alla Placinska un lektors Migels Anhels Peress Sančess (Miguel Angel Perez Sanchez).

24. oktobrī  Granadas Universitātes Modernās māksla centrā “Lamadrasa” Venta Kocere uzstājās ar priekšlasījumu “Granada un Latvija: kultūrvēsturiskie un literārie sakari”, kurā viņa iepazīstināja klātesošos ar Latvijas un Granadas attiecību daudzveidību un dažādiem interesantiem faktiem no kultūras un literārajiem sakariem – pirmajām publikācijām par Granadu latviešu periodikā 19. gadsimta vidū, Federiko Garsijas Lorkas darbu tulkojumiem latviešu valodā, iestudējumiem Latvijas teātros, Anhela Ganiveta saistību ar Latviju u.c. Pirms priekšlasījuma uzrunu teica Granadas Universitātes Filozofijas un filoloģijas fakultātes Federiko Garsijas Lorkas katedras vadītājs prof. Hosē Manuels Ruiss Martinezs (Jose Manuel Ruiz Martinez).
25. oktobrī notika Latvijas delegācijas tikšanās ar Granadas Universitātes rektori Pilaru Arandu Ramiresu (Pilar Aranda Ramirez). Granadas Universitāte (dibināta 1531. gadā Spānijas  karaļa Kārļa V valdīšanas laikā) ir viena no lielākajām un prestižākajām valsts augstskolām Spānijā, kurā studē vairāk nekā 88 000 studentu un strādā 3641 mācībspēku. Sarunu laikā tika pieminēta Granadas Universitātes un LU sadarbības līguma ietvaros notiekošās studentu apmaiņas jautājumi, iezīmētas sadarbības paplašināšanas iespējas informātikas, ķīmijas un biotehnoloģijas jomā. Granadas Universitāte ir pazīstama Spānijā un pasaulē informācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta pētniecības jomā, tās zinātniskie institūti un tehnoloģiskais parks sekmē zinātnes un ražošanas mijiedarbību. Vēstniece aicināja pievērst uzmanību baltu valodu pētniecībai un studijām Granadas Universitātē.
Granadas Universitātes bibliotēkai svinīgi tika pasniegts LU Akadēmiskās bibliotēkas sagatavotais Latvijas zinātnisko grāmatu dāvinājums (35 vienības). Dāvinājuma mērķis ir popularizēt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, kultūru un latviešu valodu. Grāmatas tika sarūpētas sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu un citām Latvijas izdevniecībām un apgādiem. Īpaša dāvana bija LU Akadēmiskajā apgādā 2017. gadā izdotais Andreja Pumpura eposa “Lāčpēsis” latviešu-spāņu bilingvālais izdevums.
 25. oktobra vakarā Modernās mākslas centrā “Lamadrasa” literāro pasākumu atklāja vēstniece A.Daudze ar ievadrunu, kurā izcēla Latvijas valsts un Latvijas Universitātes simtgadi, kā arī uzsvēra kultūras sakaru kopšanas  nozīmi Latvijas un Spānijas attiecību padziļināšanā. Vēstniece uzteica abu universitāšu sadarbību, kas aizsākās 1993. gadā parakstot sadarbības līgumu un izteica vēlējumu, ka nākotnē līdzīgu pasākumu varētu rīkot Latvijas Universitātē Rīgā.
 A.Placinska sniedza priekšlasījumu “Latviešu literatūras tulkojumi spāņu valodā”, bet M. A. Peress  Sančess izsmeļoši referēja par Andreja Pumpura eposu “Lāčpēsis”, kuru viņš tulkojis spāņu valodā. Klātesošajos tas radīja dzīvu interesi un sajūsmu. Pēc referātu noklausīšanās Latvijas delegācija kopā ar Granadas Universitātes pārstāvjiem piedalījās eposa bilingvālajos lasījumos. Pasākumu apmeklēja arī Federiko Garsijas Lorkas brāļa meita Laura Garsija Lorka (Laura Garcia Lorca).
Vizītes laikā Granadas Universitātē, Latvijas delegācija apmeklēja arī Filozofijas un filoloģijas fakultāti, tās bibliotēku un tikās ar Literatūras teorijas un sastatāmās literatūras katedras vadītāju, akadēmiķi un profesoru Antonio Čičarro Čamorro (Antonio Chicharro Chamorro). Vēlāk notika tikšanās ar fakultātes Ārējo sakaru un  starptautiskās mobilitātes nodaļas vadītāju Čelo Peresu Okanjo (Chelo Perez Okano). Tikšanās laikā tika pārrunāta abu universitāšu starptautiskā sadarbība un ERASMUS mobilitāte, tās attīstības perspektīvas.