Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Starptautiska starpdisciplināra konference "Ļaut lietām būt!"
Latvijas Universitāte
05.12.2019.

Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļa, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs sadarbībā ar Heidegera biedrību Latvijā, Austrijas vēstniecību Rīgā, Šveices vēstniecību Latvijā, Valsts pētījumu programmu un Valsts Kultūrkapitāla fondu organizē trīs dienu starptautisku konferenci, kurā uzstāsies referenti no Eiropas, Tuvajiem Austrumiem, Krievijas, Āzijas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Konference notiks Latvijas Universitātē 10.–12. decembrī. Konferences atklāšana – Latvijas Universitātes Mazajā Aulā, 10. decembrī plkst. 11.00. Ar konferences programmu un norises vietām iespējams iepazīties  šeit.

Izcilajiem domātājiem Edmundam Huserlam (1859–1938) – XX gadsimta fenomenoloģijas izveidotājam un Martinam Heidegeram (1889–1976) – fenomenoloģiskās hermeneitikas attīstītājam un fundamentālontoloģijas radītājam 2019. gadā ir nozīmīgas gadskārtas: Edmundam Huserlam – 160, Martinam Heidegeram – 130. Viņu filosofiskais mantojums ir atstājis neizdzēšamu ietekmi ne tikai uz 20. gadsimta un mūsdienu filosofijas attīstību, bet arī uz mākslas, literatūras, sociālo un humanitāro zinātņu attīstību kopumā, noteiktos aspektos sniedzoties līdz pat dzīvības zinātnēm, tehnikas filozofijai, psihiatrijai un zinātnes teorijai. Fenomenoloģiskās domāšanas specifika, ontoloģisko struktūru atklāšana, kas raksturīga abu filozofu darbiem, apraksta gan individuālās pieredzes veidošanos – tās esamību un dinamisko eksistenci, gan jēgas tapšanas un pastāvēšanas horizontu veidošanos sociālajos aspektos.  

Konference atvērta ikvienam interesentam. Konferences darba valodas angļu un vācu.

Konferences iniciatori un organizētāji:

Dr.phil., asoc. profesors Raivis Bičevskis
Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs
raivis.bicevskis@lu.lv

Dr.phil., vadošā pētniece Ineta Kivle
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniece, Starpnozaru pētniecības centra vadītāja
Ineta.kivle@lu.lv