Laines Kainaizes gleznu izstāde:

"Ūdentiņis, akmentiņis -  tie dzīvoja saules mūžu"


 

 

 

 

 

 

Laine Kainaize

 Pašportrets

 

 

 

Mākslinieces radošā biogrāfija

Izstādītās gleznas