Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veismane, Dace
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veismanis, JānisMeklē Veismane , Nīna

     1.
Draugu grupa Birkertu vasarnīcā. No kreisās: 1. rindā: 1. ?, 2. Ernests Birznieks – Upītis ar mazdēlu Jānīti (Jāni Veismani), 3. Anta Klints, 4. ?. 2. rindā: 1. Elza Bite, 2. Maiga Grīnberga, 3. Antons Birkerts, 4. Emma Birzniece, 5. ?, 6. Nīna Veismane. 1953. gada septembris, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-09.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 25–09.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Jānis Veismanis šoferis, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazdēls]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Elza Birkerte [dz. Bite; Antona un Pētera Birkertu saimniece – sekretāre, Antona Birkerta sieva]
Maiga Grīnberga ( 1924. 25. marts ) aktrise, [prec. Krauze]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Nīna Veismane [dz. Birzniece; rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša meita]

     2.
Draugu grupa ciemos pie Ernesta Birznieka – Upīša. No kreisās: 1. rindā: 1. Antons Birkerts, 2. Ernests Birznieks – Upītis, 3. Kārlis Kraujiņš, 4. ?. 2. rindā: 1. Nīna Veismane, 2. Pēteris Birkerts, 3. ?. 1955. gada 1. jūlijs, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-18.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 25–18.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Nīna Veismane [dz. Birzniece; rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša meita]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]

     3.
Atpūtas nama “Bulduri” delegācija ciemos pie Ernesta Birznieka – Upīša. No kreisās: 1. rindā: 1.-5.?, 2. rindā: 1.?, 2.?, 3. Ernests Birznieks - Upītis, 4. Anta Klints, 5. Kārlis Kraujiņš, 6. Nīna Veismane, 7. Pēteris Birkerts. 3. rindā: 1.?, 2. Emma Birzniece, 3.?, 4.?, 5. Frīdrihs Lācis, 6.?, 7.?, 8. Antons Birkerts, 9.?, 10.?. 1955. gada 1. jūlijs, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8,2 x 11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-19.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 25–19.


Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Nīna Veismane [dz. Birzniece; rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša meita]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Frīdrihs Lācis ( 1892. 11. septembris - 1980. 31. maijs ) tulkotājs, dzejnieks
Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]


Veismane, Dace
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veismanis, Jānis