Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veismane, Nīna
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veismanis, PaulisMeklē Veismanis , Jānis

     1.
Draugu grupa Birkertu vasarnīcā. No kreisās: 1. rindā: 1. ?, 2. Ernests Birznieks – Upītis ar mazdēlu Jānīti (Jāni Veismani), 3. Anta Klints, 4. ?. 2. rindā: 1. Elza Bite, 2. Maiga Grīnberga, 3. Antons Birkerts, 4. Emma Birzniece, 5. ?, 6. Nīna Veismane. 1953. gada septembris, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-09.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 25–09.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Jānis Veismanis šoferis, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazdēls]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Elza Birkerte [dz. Bite; Antona un Pētera Birkertu saimniece – sekretāre, Antona Birkerta sieva]
Maiga Grīnberga ( 1924. 25. marts ) aktrise, [prec. Krauze]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Nīna Veismane [dz. Birzniece; rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša meita]

     2.
Draugu grupa Birkertu vasarnīcā. No kreisās: 1. rindā: 1. Antons Birkerts, 2. Ernests Birznieks – Upītis ar mazdēlu Jānīti (Jānis Veismanis), 3. Anta Klints, 4. Pēteris Birkerts, 5. Dace Veismane, 6. Emma Birzniece. 2. rindā: 1. Maiga Grīnberga un citi. 1953. gada septembris, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-10.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 25–10.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Jānis Veismanis šoferis, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazdēls]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Dace Veismane medmāsa, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazmeita]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Maiga Grīnberga ( 1924. 25. marts ) aktrise, [prec. Krauze]

     3.
Draugu grupa pastaigā gar jūru. No labās: 1. Antons Birkerts, 2. Emma Birzniece, 3. Anta Klints, 4. Pēteris Birkerts, 5. Zenta Veilande, 6. Dace Veismane, 7. ?, 8. Jānis Veismanis. 1954. gada vasara, Lielupe. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-15.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Antons 25-15.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Zenta Veilande folkloriste
Dace Veismane medmāsa, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazmeita]
Jānis Veismanis šoferis, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazdēls]

     4.
Ernests Birznieks – Upītis ar mazbērniem Daci Veismani un Jāni Veismani. 1956. gada aprīlis. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8309-06.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Bārda Antons 37–06.


Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Dace Veismane medmāsa, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazmeita]
Jānis Veismanis šoferis, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazdēls]


Veismane, Nīna
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veismanis, Paulis