Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veismanis, Jānis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veiss, UldisMeklē Veismanis , Paulis

     1.
Grāmatizdevēju grupa. No kreisās: 1. rindā: 1. Ludolfs Liberts, 2. Ansis Auziņš, 3. Pēteris Mantnieks, 4. Arturs Bērziņš, 5. Arvīds Mālītis, 6. Kārlis Skalbe, 7. Helmārs Rudzītis, 8. ?. 2. rindā: 1. Jānis Grīnbergs, 2. Edgars Ķiploks, 3. Kaktiņš, 4. Paulis Veismanis, 5. Ilmārs Roze, 6. Jānis Kadilis, 7. Indriķis Zeberiņš, 8. ?, 9. ?. 3. rindā: 1. Bīskaps, 2. Kārlis Sūniņš, 3. Krūze, 4. Kaupiņš, 5. Ābols, 6. ?, 7. ?. [1942-1944], Rīga. Fotogrāfs: Krišs Rake. 11,3 x 17 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32471-19.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz328–19.


Helmārs Rudzītis ( 1903. 20. jūnijs - 2001. 12. jūlijs ) grāmatizdevējs
Ludolfs Liberts ( 1895. 03. aprīlis - 1959. 11. marts ) scenogrāfs, gleznotājs, [operdziedātājas Amandas Libertes - Rebānes vīrs]
Ansis Auziņš ( 1882. 17. maijs - 1952. 26. novembris ) poligrāfists, [Ljas Valstspapīru spiestuves tipogrāfijas nodaļas vadītājs]
Pēteris Rūdolfs Mantnieks ( 1895. 11. oktobris - 1979. 15. marts ) kartogrāfs, grāmatizdevējs
Arturs Bērziņš ( 1882. 22. augusts - 1962. 11. jūlijs ) publicists, teātra kritiķis
Arvīds Mālītis ( 1900. 12. novembris - 1971. 28. septembris ) grāmatizdevējs, [grāmatizdevēja Anša Gulbja māsas dēls]
Kārlis Skalbe ( 1879. 07. novembris - 1945. 15. aprīlis ) rakstnieks, [tulkotājas Lizetes Skalbes vīrs, žurnālista Jāņa Skalbes tēvs]
Jānis Grīnbergs ( 1881. 15. marts - ?. ) redaktors, grāmatizdevējs
Edgars Ķiploks ( 1907. 03. aprīlis ) luterāņu garīdznieks, baznīcas vēsturnieks, redaktors
Kaktiņš cinkogrāfs
Paulis Veismanis LTA vecākais redaktors
Ilmārs Roze ( 1915. 09. februāris - 1963. 17. marts ) [grāmatizdevēja Jāņa Rozes dēls]
Jānis Kadilis ( 1903. 16. janvāris - 1994. 14. aprīlis ) literatūrkritiķis, grāmatizdevējs, pedagogs
Indriķis Zeberiņš ( 1882. 30. augusts - 1969. 18. maijs ) gleznotājs, ilustrators, karikatūrists, [rakstnieka Modra Zeberiņa tēvs]
Bīskaps iespiedējs
Kārlis Sūniņš ( 1907. 27. februāris - 1979. 13. februāris ) gleznotājs, [gleznotāja Žaņa Sūniņa brālēns]
Krūze
Kaupiņš poligrāfists
Ābols skolotājs
Krišs Rake ( 1897. 29. augusts - ?. ) fotogrāfs; Rīga


Veismanis, Jānis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veiss, Uldis