Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veiss, Uldis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Velme, JēkabsMeklē Veldre , Vilis

     1.
Vilis Veldre. [1930. gadi]. Fotogrāfs: nezināms. 6 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9556-9.
Topogrāfija/Šifrs: Baumanis Arturs 3-9.


Vilis Veldre ( 1908. 20. septembris - 1940. septembris ) rakstnieks, [arī Jānis Trimda, īst. v. Fricis Jānis Gulbis]


Veiss, Uldis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Velme, Jēkabs