Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veldre, Vilis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Velps, PēterisMeklē Velme , Jēkabs

     1.
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes pasniedzēji. No kreisās: 1. rindā: 1. Aleksandrs Dauge, 2. Kārlis Balodis, 3. Jēkabs Velme, 4. Jēkabs Lautenbahs – Jūsmiņš, 5. Kārlis Straubergs, 6. Augusts Tentelis, 7. Ernests Felsbergs, 8. Pēteris Šmits, 9. Ludis Bērziņš. 2. rindā: 1. Arnolds Speke, 2. Juris Plāķis, 3. Ernests Blese, 4. Pauls Jurevičs, 5. Maksis Nusbergers, 6. Pauls Dāle, 7. Rūdolfs Jirgens, 8. Pēteris Zālīte, 9. Francis Balodis, 10. Jānis Kauliņš. 1926. gads, Rīga. Foto: Klio. 8,5 x 13,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9324-16.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Boše Elija 6–16.


Aleksandrs Dauge ( 1868. 22. augusts - 1937. 11. marts ) pedagogs, literatūras un zinātņu popularizētājs, [Izglītības ministrs (1921–1923), prof. (1931); literāta Jura Dauges dēls; filozofa Paula Dauges brālis]
Kārlis Balodis ( 1864. 20. jūnijs - 1931. 13. janvāris ) ekonomists, statistiķis, [prof. (1919)]
Jēkabs Velme ( 1855. 25. novembris - 1928. 16. maijs ) valodnieks, pedagogs
Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš ( 1847. 20. jūlijs - 1928. 19. septembris ) rakstnieks, literatūrvēsturnieks, folklorists, [īst. v. Jēkabs Lautenbahs]
Kārlis Straubergs ( 1890. 14. jūnijs - 1962. 10. augusts ) zinātnieks, tulkotājs, dzejnieks, [vēsturnieka Jāņa Strauberga brālis]
Augusts Tentelis ( 1876. 23. novembris - 1942. janvāris ) vēsturnieks, sabiedriski politisks darbinieks, [prof. (1921)]
Ernests Felsbergs ( 1866. 07. novembris - 1928. 07. novembris ) mākslas zinātnieks, [prof. (1910), LU rektors (1922–23)]
Pēteris Šmits ( 1869. 25. decembris - 1938. 05. jūnijs ) valodnieks, etnogrāfs, folklorists, [arī Pēteris Šmidts, Šmits-Smiters]
Ludis Bērziņš ( 1870. 14. septembris - 1965. 24. maijs ) pedagogs, folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks, [īst. v. Ludvigs Ernests Bērziņš; prof. (1935), pedagoga Roberta Bērziņa brālis]
Arnolds Speke ( 1887. 14. jūnijs - 1972. 27. jūlijs ) vēsturnieks, literatūrvēsturnieks, tulkotājs, [arī Arnolds Spekke]
Juris Plāķis ( 1869. 22. jūnijs - 1942. ) valodnieks, [LU docētājs (no 1920), prof. (1921), prorektors (1922–1924, 1925–1927)]
Ernests Blese ( 1892. 27. decembris - 1964. 02. decembris ) valodnieks, [filol. dokt. (1928), LU prof. (1928–1944)]
Pauls Jurevičs ( 1891. 19. novembris - 1981. 06. novembris ) filozofs, rakstnieks, [filoz. dokt. (1930)]
Maksis Nusbergers ( Nussberger ), ( 1879. 23. oktobris - ?. ) vācu filologs, literatūrvēsturnieks
Pauls Dāle ( 1889. 23. jūlijs - 1968. 22. janvāris ) filozofs, esejists, [filoz. zin. dokt. (1928), ped. zin. dokt. (1946), dzejnieces Austras Dāles brālis]
Rūdolfs Jirgens ( 1869. 12. oktobris - 1944. ) filozofs, psihologs
Pēteris Zālīte ( 1864. 01. decembris - 1939. 18. augusts ) publicists, filozofs, [filoz. dokt. (1893)]
Francis Balodis ( 1882. 07. augusts - 1947. 08. augusts ) vēsturnieks, arheologs, [filol. zin. dokt. (1912), vēst. zin. dokt. (1926); Pieminekļu valdes priekšsēdētājs]
Jānis Kauliņš ( 1863. 26. novembris - 1941. ) valodnieks, [prof. (1931)]
Vilis Rīdzenieks ( 1884. 15. decembris - 1962. 13. novembris ) mākslas fotogrāfs, [1915 Rīgā atver fotodarbnīcu "Klio"; kinoaktrises Olgas Rīdzenieces vīrs]

     2.
Jānis Endzelīns grupā. No labās: 1. rindā: 3. Jānis Endzelīns, 4. Teodors Zeiferts, 5. Jēkabs Velme un citi. [ap 1920. gadu]. Fotogrāfs: nezināms. 9,5x14 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9368-07.
Topogrāfija/Šifrs: Rācenis Mārtiņš 12-07.


Jānis Endzelīns ( 1873. 22. februāris - 1961. 01. jūlijs ) valodnieks, [filol. zin. dokt. (1912), LPSR ZA akad. (1946)]
Teodors Zeiferts ( 1865. 03. aprīlis - 1929. 09. decembris ) pedagogs, literatūrkritiķis, literatūrvēsturnieks
Jēkabs Velme ( 1855. 25. novembris - 1928. 16. maijs ) valodnieks, pedagogs

     3.
Jēkabs Velme. Otrā pusē veltījums, 1885. gada 13. aprīlis. Maskava. Fotogrāfs: E. V.  Cvitkova. 10,6 x 6,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6902-03.
Topogrāfija/Šifrs: Alksnis Miķelis 6-03.


Jēkabs Velme ( 1855. 25. novembris - 1928. 16. maijs ) valodnieks, pedagogs
E. V.  Cvitkova fotogrāfs; Maskava

     4.
Jēkabs Velme. 1924. gada decembris, Rīga. Fotogrāfs: Ādolfs Miķelis Zvirbulis ( A. Swirbuls ). 13,3x8,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R12323-36.
Topogrāfija/Šifrs: Iz886-36.


Jēkabs Velme ( 1855. 25. novembris - 1928. 16. maijs ) valodnieks, pedagogs
Ādolfs Miķelis Zvirbulis ( A. Swirbuls ), ( 1891. 23. februāris - 1961. 06. februāris ) fotogrāfs, gleznotājs


Veldre, Vilis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Velps, Pēteris