Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Verners, Alberts
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vesmane, Emīlija BertaMeklē Veselis , Jānis

     1.
Antona Austriņa 50 gadu atcere. No kreisās: 1. rindā: 1. Viktors Eglītis, 2.?, 3. Kārlis Kraujiņš, 4.?, 5.?, 6. Marta Austriņa, 7. Mudīte Austriņa, 8. Antons Austriņš, 9. Kārlis Skalbe, 10. Kārlis Jēkabsons, 11. Edvarts Virza, 12. Valda Mora, 13.?, 14.?, 15.?, 16. Kristaps Linde, 17.?, 18.?, 19.? 2. rindā: 1.?, 2.?, 3.?, 4.?, 5.?, 6.?, 7. Jānis Roze, 8.?, 9. Helēna Akuratere, 10. Kārlis Krūza, 11. Rūdolfs Egle, 12. Ādolfs Erss, 13. Ernests Birznieks - Upītis, 14.?, 15.?, 16.? 3. rindā: 1.-13.?, 14. Emma Roze, 15. Arturs Bērziņš?, 16.?, 17.?, 18.?, 19.?, 20. Jānis Akuraters, 21.?, 22.?, 23.? 4. rindā: 1.?, 2.?, 3.?, 4. Jānis Plaudis, 5. Jānis Veselis, 6.?, 7.?, 8. Kārlis Miesnieks?. 1934. gads, Rīga, Torņakalna Kultūras biedrība. Fotogrāfs: nezināms. 17,9 x 23,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7386-39.
Topogrāfija/Šifrs: Austriņš Antons 21-39.


Antons Austriņš ( 1884. 31. janvāris - 1934. 17. aprīlis ) rakstnieks, [literātes Mudītes Austriņas tēvs]
Viktors Eglītis ( 1877. 15. aprīlis - 1945. 20. aprīlis ) rakstnieks, mākslas teorētiķis, [arī Viktors Eglīte, Eglīts]
Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Marta Austriņa ( 1893. 23. jūlijs - 1991. ) [dz. Zapoļska; rakstnieka Antona Austriņa sieva; literātes Mudītes Austriņas māte]
Mudīte Austriņa ( 1924. 19. janvāris - 1991. 02. jūlijs ) literāte, [Martas un Antona Austriņu meita]
Kārlis Skalbe ( 1879. 07. novembris - 1945. 15. aprīlis ) rakstnieks, [tulkotājas Lizetes Skalbes vīrs, žurnālista Jāņa Skalbes tēvs]
Kārlis Jēkabsons ( 1879. 05. aprīlis - 1946. 01. aprīlis ) rakstnieks, tulkotājs, [arī Kārlis Jakobsons]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Valda Mora ( 1902. 24. marts - 2001. 06. marts ) dzejniece, [arī Valda Moora, prec. Upmale; rakstnieka Henrija Moora māsa]
Kristaps Linde ( 1881. 23. oktobris - 1948. 06. aprīlis ) aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs
Jānis Roze ( 1878. 30. novembris - 1942. 10. maijs ) grāmatizdevējs, grāmattirgotājs
Helēna Akuratere ( 1891. 10. decembris - 1976. 15. marts ) ilggadēja Rīgas paraugtipogrāfijas darbiniece, [rakstnieka Jāņa Akuratera māsa]
Kārlis Krūza ( 1884. 18. aprīlis - 1960. 28. jūlijs ) dzejnieks
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Ādolfs Erss ( 1885. 13. jūnijs - 1945. 29. septembris ) rakstnieks, [līdz 1928. gadam Ādolfs Rūniks]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Emma Henriete Roze ( 1888. 21. septembris - 1985. 03. jūnijs ) [dz. Silarāja; grāmatizdevēja Jāņa Rozes sieva]
Arturs Bērziņš ( 1882. 22. augusts - 1962. 11. jūlijs ) publicists, teātra kritiķis
Jānis Akuraters ( 1876. 13. janvāris - 1937. 25. jūlijs ) rakstnieks, [tulkotājas Laimas Akurateres tēvs]
Jānis Plaudis ( 1903. 28. oktobris - 1952. 31. decembris ) rakstnieks, [dzejnieka Egila Plauža tēvs]
Jānis Veselis ( 1896. 01. aprīlis - 1962. 18. maijs ) rakstnieks
Kārlis Miesnieks ( 1887. 31. janvāris - 1977. 25. oktobris ) gleznotājs, [LVMA pedagogs (1922–1953), prof. (1947); rakstnieka Jonāsa Miesnieka brālis]

     2.
Antona Austriņa 50 gadu atcere. No kreisās: 1. rindā: 1. Viktors Eglītis, 2.?, 3. Arturs Bērziņš?, 4.?, 5. Mudīte Austriņa, 6. Marta Austriņa, 7. Antons Austriņš, 8. Kārlis Skalbe, 9.?, 10. Edvarts Virza, 11. Valda Mora, 12.?, 13.?, 14. Kristaps Linde. 2. rindā: 1.?, 2.?, 3. Kārlis Kraujiņš, 4.?, 5.?, 6.?, 7. Helēna Akuratere, 8. Valdemārs Tone, 9.?, 10. Ernests Birznieks - Upītis, 11.?, 12.?, 13.?, 14. Rūdolfs Egle, 15. Kārlis Jēkabsons. 3. rindā: 1. Aleksandrs Grīns?, 2.?, 3.?, 4. Jānis Roze, 5.?, 6. Kārlis Krūza, 7. Ādolfs Erss, 8.?, 9.?, 10.?, 11.?, 12.? 4. rindā: 1.-12.?, 13. Emma Roze, 14.?, 15.?, 16.?, 17. Jānis Akuraters, 18.?, 19.?, 20.? 5. rindā: 1.?, 2.?, 3.?, 4.?, 5. Jānis Plaudis, 6. Jānis Veselis, 7.?, 8.?, 9.?, 10. Kārlis Miesnieks?. 1934. gads, Rīga, Torņakalna Kultūras biedrība. Fotogrāfs: nezināms. 13,5 x 27,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7386-40.
Topogrāfija/Šifrs: Austriņš Antons 21-40.


Antons Austriņš ( 1884. 31. janvāris - 1934. 17. aprīlis ) rakstnieks, [literātes Mudītes Austriņas tēvs]
Viktors Eglītis ( 1877. 15. aprīlis - 1945. 20. aprīlis ) rakstnieks, mākslas teorētiķis, [arī Viktors Eglīte, Eglīts]
Arturs Bērziņš ( 1882. 22. augusts - 1962. 11. jūlijs ) publicists, teātra kritiķis
Mudīte Austriņa ( 1924. 19. janvāris - 1991. 02. jūlijs ) literāte, [Martas un Antona Austriņu meita]
Marta Austriņa ( 1893. 23. jūlijs - 1991. ) [dz. Zapoļska; rakstnieka Antona Austriņa sieva; literātes Mudītes Austriņas māte]
Kārlis Skalbe ( 1879. 07. novembris - 1945. 15. aprīlis ) rakstnieks, [tulkotājas Lizetes Skalbes vīrs, žurnālista Jāņa Skalbes tēvs]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Valda Mora ( 1902. 24. marts - 2001. 06. marts ) dzejniece, [arī Valda Moora, prec. Upmale; rakstnieka Henrija Moora māsa]
Kristaps Linde ( 1881. 23. oktobris - 1948. 06. aprīlis ) aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs
Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Helēna Akuratere ( 1891. 10. decembris - 1976. 15. marts ) ilggadēja Rīgas paraugtipogrāfijas darbiniece, [rakstnieka Jāņa Akuratera māsa]
Valdemārs Teodors Tone ( 1892. 28. marts - 1958. 30. jūlijs ) gleznotājs, [arī Voldemārs Tone]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Kārlis Jēkabsons ( 1879. 05. aprīlis - 1946. 01. aprīlis ) rakstnieks, tulkotājs, [arī Kārlis Jakobsons]
Aleksandrs Grīns ( 1895. 15. augusts - 1941. 25. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Jēkabs Grīns; rakstnieka Jāņa Grīna brālis]
Jānis Roze ( 1878. 30. novembris - 1942. 10. maijs ) grāmatizdevējs, grāmattirgotājs
Kārlis Krūza ( 1884. 18. aprīlis - 1960. 28. jūlijs ) dzejnieks
Ādolfs Erss ( 1885. 13. jūnijs - 1945. 29. septembris ) rakstnieks, [līdz 1928. gadam Ādolfs Rūniks]
Emma Henriete Roze ( 1888. 21. septembris - 1985. 03. jūnijs ) [dz. Silarāja; grāmatizdevēja Jāņa Rozes sieva]
Jānis Akuraters ( 1876. 13. janvāris - 1937. 25. jūlijs ) rakstnieks, [tulkotājas Laimas Akurateres tēvs]
Jānis Plaudis ( 1903. 28. oktobris - 1952. 31. decembris ) rakstnieks, [dzejnieka Egila Plauža tēvs]
Jānis Veselis ( 1896. 01. aprīlis - 1962. 18. maijs ) rakstnieks
Kārlis Miesnieks ( 1887. 31. janvāris - 1977. 25. oktobris ) gleznotājs, [LVMA pedagogs (1922–1953), prof. (1947); rakstnieka Jonāsa Miesnieka brālis]

     3.
Jānis Veselis. Zem attēla dzejolis un autogrāfs. [1920. gadi], Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 14 x 9,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6901-41.
Topogrāfija/Šifrs: Alksnis Miķelis 5-41.


Jānis Veselis ( 1896. 01. aprīlis - 1962. 18. maijs ) rakstnieks


Verners, Alberts
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vesmane, Emīlija Berta