Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veselis, Jānis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vesmanis, FridrihsMeklē Vesmane , Emīlija Berta

     1.
Fridrihs Vesmanis ar dāmām. No kreisās: 1. Emīlija Berta Vesmane, 2. dziedātāja Elza Žebranska, 3. dziedātāja Amanda Liberte – Rebāne, 4. (sēž) Fridrihs Vesmanis. [1925-1932], Londona. Fotogrāfs: nezināms. 8,5 x 6 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-40.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz262–40.


Fridrihs Vesmanis ( 1875. 15. aprīlis - 1941. 07. decembris ) jurists, diplomāts, [Latvijas sūtnis Lielbritānijā (1925–1932), senators (1932–1940)]
Emīlija Berta Vesmane ( 1876. - 1941. jūnijs ) [dz. Kristsone; diplomāta Fridriha Vesmaņa sieva]
Elza Žebranska ( 1903. 01. augusts - 1996. 19. marts ) operdziedātāja
Amanda Liberte–Rebāne ( 1890. 19. aprīlis - 1981. 17. maijs ) operdziedātāja, [scenogrāfa, gleznotāja Ludolfa Liberta sieva]


Veselis, Jānis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vesmanis, Fridrihs