Latvijas Universitātes simtgades pasākumu programma Latvijas reģionos: ceļojošā izstāde un zinātniskie lasījumi 

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā bibliotēka, LU Reģionālais centrs un LU filiāles organizēja Latvijas Universitātes simtgades pasākumus Latvijas reģionos. Septiņās Latvijas pilsētās bija skatāma ceļojošā izstāde  “Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā” un izstādes atklāšanas dienā zinātniskie lasījumi – iespēja iepazīties ar LU filiāļu studentu un absolventu pētījumiem, un LU macībspēku zinātniskajiem lasījumiem, kas ir nozīmīgi vietējai kopienai.
     Tukums     →

     Madona     →

     Alūksne     →

     Cēsis     →

     Bauska     →

     Kuldīga     →

     Jēkabpils     →