JANVĀRIS                     FEBRUĀRIS             MARTS                       APRĪLIS


MAIJS                            JŪNIJS                     JŪLIJS                         AUGUSTS


SEPTEMBRIS               OKTOBRIS               NOVEMBRIS               DECEMBRIS 


          

 

JANVĀRIS                     FEBRUĀRIS             MARTS                       APRĪLIS


MAIJS                           JŪNIJS                      JŪLIJS                        AUGUSTS


SEPTEMBRIS               OKTOBRIS               NOVEMBRIS               DECEMBRIS


 

 

JANVĀRIS                      FEBRUĀRIS            MARTS                        APRĪLIS


MAIJS                            JŪNIJS                     JŪLIJS                         AUGUSTS


SEPTEMBRIS               OKTOBRIS               NOVEMBRIS               DECEMBRIS

JANVĀRIS                     FEBRUĀRIS             MARTS                       APRĪLIS


MAIJS                           JŪNIJS                     JŪLIJS                         AUGUSTS


SEPTEMBRIS               OKTOBRIS               NOVEMBRIS               DECEMBRIS

 

JANVĀRIS                     FEBRUĀRIS             MARTS                       APRĪLIS


MAIJS                           JŪNIJS                     JŪLIJS                         AUGUSTS


SEPTEMBRIS               OKTOBRIS               NOVEMBRIS               DECEMBRIS

JANVĀRIS                     FEBRUĀRIS             MARTS                       APRĪLIS


­MAIJS                           JŪNIJS                     JŪLIJS                         AUGUSTS­­


SEPTEMBRIS               OKTOBRIS               NOVEMBRIS               DECEMBRIS

JANVĀRIS
FEBRUĀRIS
MARTS
APRĪLIS
MAIJS
JŪNIJS
JŪLIJS
AUGUSTS
SEPTEMBRIS
OKTOBRIS
NOVEMBRIS
DECEMBRIS

JANVĀRIS JŪLIJS
FEBRUĀRIS AUGUSTS
MARTS SEPTEMBRIS
APRĪLIS OKTOBRIS
MAIJS NOVEMBRIS
JŪNIJS

DECEMBRIS