Johana Kristofa Broces kolekcija “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...”

Johana Kristofa Broces kolekcija

1997. gadā Akadēmiskā bibliotēka īstenoja Sorosa fonda – Latvija un Open Society Institute atbalstīto projektu, izveidojot novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742–1823) nozīmīgākās un pieprasītākās kolekcijas “Monumente…” 10 sējumu (3130 lpp.) digitālo arhīvu un veicot bojāto sējumu restaurāciju. Augstas izšķirtspējas arhīvdatnes (600 dpi, krāsu dziļums 24 bit) nodrošina iespēju analizēt J. K. Broces fiksētos objektus daudzkārtējā palielinājumā, kā arī sniedz iespēju tipogrāfiski reproducēt oriģinālam ekvivalentas kopijas. 1999. gadā tika izveidota J. K. Broces tiešsaistes datubāze.

Johans Kristofs Broce dzimis Gerlicā, studējis Leipcigas un Vitenbergas universitātēs teoloģiju un filozofiju un apguvis tehnisko zīmēšanu. 1768. gadā J.K. Broce pārnāk uz Rīgu un strādā par mājskolotāju, bet no 1769. gada ir pedagogs Rīgas Ķeizariskajā licejā, kur nostrādā 46 gadus. J.K. Broce pieskaitāms vēlīnai humānisma virziena t.s. erudītu skolai un par savu galveno uzdevumu uzskatīja vēstures avotu vākšanu un apstrādāšanu. J.K. Broce krāja vēsturiskus materiālus, zīmēja visu, kas viņam likās nozīmīgs: cilvēkus, celtnes, monētas, ģerboņus, pilsētu plānus, tehniskus jaunievedumus utt., turklāt visu fiksēdams ar lielu precizitāti un zīmējumiem vienmēr pievienodams rakstītus paskaidrojumus, kas reizēm iekļaujas dažās rindās, bet reizēm aizņem vairākas lappuses. Daudzi no viņa zīmētajiem objektiem un dokumentiem laika gaitā gājuši bojā vai pazuduši, bet ziņas par tiem saglabājušās tikai J.K. Broces zīmējumos un aprakstos, kuri sakopoti viņa nozīmīgākajā darbā “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...”, kas aptver 10 ādā iesietus sējumus (3246 lpp.; lapu formāts – 33 x 21 cm).