Lietotāju interese un nepilnīgā informācija katalogos un kartotēkās bija galvenā motivācija Akadēmiskās bibliotēkas projektam “Baltijas vietu attēlu digitālais arhīvs” (Latvijas Kultūras fonda atbalsts 2000. gadā). Projektā tika veikta krājuma izpēte, atlasīti un skenēti Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētu un apdzīvotu vietu attēli. 

Digitālais arhīvs pieejams LU Akadēmiskajā bibliotēkā un tiek papildināts