AS “Valters un Rapa” 110 (1996-2022)

“Nekad es nebūšu izdevis pietiekoši daudz grāmatu.”

                        Grāmatizdevējs Jānis Rapa

Līdz ar Latvijas valsts atdzimšanu radās cerība un pirmās nojausmas par 1912. gadā dibinātās AS “Valters un Rapa” apgāda un grāmatu nama atjaunošanu. Līdz 1940. gadam, kad to nacionalizēja komunistu varas iestādes, apgādam bija nepārvērtējami liela nozīme Latvijas kultūrā, zinātnē un izglītībā. Firma “Valters un Rapa” bija universāls grāmatniecības uzņēmums ar trim lieliem darbības virzieniem: grāmatu sagatavošana izdošanai, iespiešana un pārdošana. Laikā no 1912. līdz 1940. gadam tas izdeva vairāk nekā 3500 grāmatu aptuveni 11 miljonu lielā metienā. “Valters un Rapa” bija vieni no pirmajiem Latvijā, kas apvienoja izdevniecību, spiestuvi, burtu lietuvi, cinkogrāfiju un grāmatu tirgotavu. Tas bija ne tikai viens no lielākajiem grāmatniecības uzņēmumiem, bet arī joprojām ir pirmskara Latvijas grāmatniecības simbols.

1994. gada 10. janvārī publicēja 1939. gada AS “Valters un Rapa” akcionāru sarakstu (83 akcionāri) un divu akcionāru mantinieka Jāņa Rapas jun. aicinājumu atsaukties un pieteikties bijušos akcionārus vai viņu mantiniekus sakarā ar akciju sabiedrības atjaunošanu. Ar bijušo akcionāru un viņu mantinieku reģistrāciju nodarbojās zvērināto advokātu birojs Spāde un Miķelsons Aspazijas bulvārī 24.

Pateicoties Jāņa Rapas jun. un grāmatnīcas ilggadējās vadītājas Skaidrītes Ermansones pūlēm un visas sabiedrības atbalstam, 1994. gada 27. decembrī, piedaloties prezidentam Guntim Ulmanim, grāmatu nams “Valters un Rapa” atguva savu agrāko nosaukumu. Prezidents atzina, ka atjaunojama arī AS “Valters un Rapa”.

1995. gadā “Valtera un Rapas” grāmatveikalā tika uzstādīts bareljefs izcilajiem grāmatizdevējiem A. Valteram un J. Rapam. Bareljefa autors ir tēlnieks Viktors Suškevics.

Kopējie pūliņi vainagojās panākumiem, un 1996. gada 10. maijā tika reģistrēta (reģistrācijas numurs 000329381) AS “Valters un Rapa”. Darbības veids: mācību grāmatu, zinātnisku, beletristikas, mākslas ražojumu un periodikas izdošana, tirgošanās ar grāmatām, mācību līdzekļiem, rakstāmlietām, mūzikas un mākslas piederumiem.

Agrāko akcionāru mantinieki, atjaunojot firmas darbību, vienojās, ka darbosies pēc vecajiem statūtiem un turpinās agrākās labi izkoptās tradīcijas, piemērojot tās mūsdienu apstākļiem, un centīsies izdot tikai vērtīgas grāmatas.

Šajā virtuālajā izstādē ielūkosimies atjaunotā apgāda literārajā devumā.

1996. gada 28. oktobrī tika laista klajā pirmā atjaunotās akciju sabiedrības izdotā grāmata – Annas Brigaderes Kopotu rakstu 2. sējums. Šos rakstus sāka izdot izdevniecība “Liesma”, tagad to turpināja AS “Valters un Rapa”. Tā ir interesanta un sena firmas tradīcija, jo arī 1912. gadā komanditsabiedrība “A. Valters, J. Rapa un biedri” savu darbību uzsāka ar A. Brigaderes darbu izdošanu un arī viņas Kopotos rakstus sāka izdot ar 2. sējumu (1913), jo pirmo sējumu bija izdevis J. Brigadera apgāds.

Pamazām sāk piepildīties Jāņa Rapas reiz teiktais:

“Arī mūsu sabiedrība arvien vairāk sāk saprast, ka grāmata ir liela manta, ka viņa ir visnepieciešamākā manta. Bez grāmatām mēs nevaram pacelties augstākā cilvēcībā. [..] Mūsu sabiedrība, pirkdama grāmatas, sākusi apzināties, ka gara un arī materiālās kultūras drošākais pamats ir – grāmatas, grāmatas kā tautas skolotājas un audzinātājas.”