Kārlis Egle (1887–1974) latviešu grāmatnieks, bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks un tulkotājs. Ilgus gadus bijis Misiņa bibliotēkas vadītājs (1925–1952) un galvenais bibliogrāfs (līdz 1966). Izstāde Kārlis Egle – reminiscences veidota, izmantojot Kārļa Egles rakstītās piezīmes jeb kā viņš pats teica – dienas piezīmes. Sākotnēji piezīmes rakstītas tikai personiskām vajadzībām, vien ar laiku to autors apzinājies to iespējamo kultūrvēsturisko nozīmi. Izstādē aptverts laika posms no 1920. gada līdz 1943. gadam. Šķirstot dienasgrāmatas lappuses, mums rodas iespēja no cita skatu punkta iepazīt Aleksandru Čaku, Jāni Ziemeļnieku, Frici Dziesmu, Pēteri Ērmani, Ivandi Kaiju, Zentu Mauriņu, kā arī daudzus citus 20. gadsimta 20., 30. gadu rakstniekus un sabiedriskos darbiniekus, ar Kārļa Egles acīm paraudzīties uz tā laika kultūras dzīvi un sabiedriski politiskajiem notikumiem.

 Kārļa Egles 130. gadadienai veltīta starptautiska zinātniskā konference fotoattēlos.

Izstāde  Kārlis Egle - reminiscences