Personu un vietu attēlu datu bāze-I

Personu un vietu attēlu datu bāze-II

2003. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu mērķprogrammas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” ietvaros, izmantojot Cīrihes Tehniskās augstskolas attēlu datubāzes „E-Pics” projekta pieredzi, tika uzsākts Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja kopprojekts - tiešsaistes „Personu un vietu attēlu datu bāze”. Datu bāzē pieejami 5000 Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgi attēli - zinātnieku, politiķu, kultūras, izglītības un saimniecisko darbinieku, kā arī pilsētu un apdzīvotu vietu fotogrāfijas un zīmējumi. Datu bāze veidota sadarbībā ar Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru (AKKA-LAA), konsultējoties un pērkot licences aģentūras pārstāvēto autoru darbu pieejamībai tiešsaistē.

Personu attēlu digitālais arhīvs tiek papildināts un pieejams LU Akadēmiskajā bibliotēkā