LU Akadēmiskā bibliotēka

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/adresem.png   Rūpniecības iela 10 Rīga, LV-1235

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/e-pasts.png  acadlib@lu.lv 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/telefons.jpg  +371 67033951

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/facebook.png  seko mums sociālajos tīklos! 

Direktora vietniece

Misiņa bibliotēka

Lasītāju reģistrācija - bibliotekāre Zaiga Avote

Misiņa bibliotēkas lasītava

Galvenā bibliotekāre Vita Aišpure

Bibliotekāre Dzintra Markuse

Bibliotekāre Vija France

Misiņa bibliotēka - uzziņas

Misiņa bibliotēkas sietuve

Rokrakstu, grāmatu, dokumentu restaurators Dace Arkliņa

Rokrakstu, grāmatu, dokumentu restaurators Anita Usāne

Rokrakstu, grāmatu, dokumentu restaurators Vizma Pētersone

Rokrakstu, grāmatu, dokumentu restaurators Līga Grava-Leimane

Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa un lasītava

Nodaļas vadītāja Aija Taimiņa

Starpkultūru dialoga centrs

Centra vadītāja Ilze Garda

Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava

Vadītāja Ilze Garda

Starpnozaru pētniecības centrs

Centra vadītāja Ineta Kivle

Krājuma komplektēšanas un attīstības nodaļa

Nodaļas vadītāja Silvija Sēne

LU Infrastruktūras departaments Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

Mājas pārvaldniece Ruta Zālīte