LU Akadēmiskā bibliotēka

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/adresem.png   Rūpniecības iela 10 Rīga, LV-1235

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/e-pasts.png  acadlib@lu.lv 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/telefons.jpg  +371 67033951

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/A_VIJAS_ATTELI/09_Pasakumi_dazadi/Darba_laiki_svetki/facebook.png  seko mums sociālajos tīklos! 

Direktora vietniece

Digitalizācijas projektu vadītājs

Misiņa bibliotēka

Lasītāju reģistrācija - bibliotekāre Zaiga Avote

Misiņa bibliotēkas lasītava

Galvenā bibliotekāre Vita Aišpure

Bibliotekāre Dzintra Markuse

Bibliotekāre Vija France

Misiņa bibliotēka - uzziņas

Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa un lasītava

Nodaļas vadītāja Aija Taimiņa

Starpkultūru dialoga centrs

Centra vadītāja Linda Eltermane

Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava

Bibliotekāre Ņina Kočetkova

Starpnozaru pētniecības centrs

Centra vadītāja Ineta Kivle

Krājuma komplektēšanas un attīstības nodaļa

Nodaļas vadītāja Daina Gulbe

LU Infrastruktūras departaments Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

Mājas pārvaldniece Ruta Zālīte