Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu, 2006. gadā Akadēmiskā bibliotēka uzsāka dalību valsts mēroga ilgtermiņa projektā Latvijas Nacionālajā digitālajā  bibliotēkā un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku sagatavo pieprasītus periodiskos izdevumus un grāmatas digitalizācijai. No LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma jau digitalizētas 1 300 000 lpp., kas kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas datnēm pieejamas 

 periodikas portālā

 Iesāktais darbs turpinās, resursu veidošana tiek veikta atbilstoši Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas standartiem, piesaistot restaurācijas speciālistus laikrakstu sagatavošanai digitalizācijai.