Izcilā novadpētnieka un vēsturnieka Johana Kristofa Broces 280. jubilejas gadā LU Akadēmiskās bibliotēkas digitālo kolekciju papildina trīs Broces (Brotze, 1742-1823) veidoti manuskripti, kas tapuši 18.gs. izskaņā  un 19.gs. sākumgados. Digitalizētie rokraksti lielā apjomā prezentē mazāk zināmu Broces darbības jomu, kam viņš neatlaidīgi nodevies gadu desmitiem. Broce sistemātiski nodarbojās ar arhīvu studijām - Livonijas seno dokumentu meklējumiem, dokumentu norakstu pagatavošanu, tekstu transkribēšanu un tulkošanu.  Broce strādāja  pie Rīgas rātes Iekšējā un Ārējā arhīva dokumentu norakstu pagatavošanas Rīgas rātes pasūtījumā (1786-1807) un vienlaikus pie vairākiem izrakstu un norakstu apkopojumiem savai kolekcijai, kam izejmateriāli gūti  arī  Vidzemes bruņniecības arhīvā, privātkolekcijās, baznīcu  un muižu dokumentu krājumos.  Nereti Broces rokrakstos atrodami arī viņa korespondentu piegādātie materiāli, jo īpaši  mācītāja Eduarda Filipa Kerbera (Körber, 1770-1750)  sūtījumi no Igaunijas.

   


          

Johans Kristofs Broce (Johann Christoph Brotze, 1742-1823);  Jirgens Helms (Jürgen Helm; Helms, Helmes, Georg Helmer, um 1603 - nach 1655) Livonijas vēsture; hronika; noraksts, zīmējumi

Brotze, Johann Christoph (1742-1823).

Helm, Jürgen (Helms, Helmes, Helmer, Georg, um 1603 - nach 1655).

Auszüge aus Einer alten geschriebenen Liefländ : CHRONICA von Jürgen Helms welche der Landrichter des Rigisch. Kreyßes H. v. Aderkas. besitzet u. die den Titel führt Warhafftige auß Copiae derre Lyfflandische Vndt Churlandische Chronnica Vndt Etzliche Geschichte so sich alhie begeben vndt zu getragenn haben Vohrnemblich zu Riga 1.) Von Erfindung, Erbavwung, Fruchtbarkeit, vnd dero ersten Regierung oderRegenten deß Landeß ist biß auff die Schwertbrüder 2) Vonn Ersten Herre Meister Teutsches Ordens, biß auff den Letzten pp 3.) Von dem Ersten Königen vnd Fürsten in Lyfflant vnd Churlant  pp J.C.B.