Abonētie e-resursi

Culturetheque – digitālā bibliotēka ar plašu resursu kopumu franču valodā: e-grāmatas, preses izdevumi, mūzika, video ieraksti, komiksi, valodas pašmācības līdzekļi bērniem un pieaugušajiem.

EBSCO host – daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datubāzēm.

JSTOR – pasaules vadošo akadēmisko izdevniecību žurnālu, grāmatu un pirmavotu datubāze.

LETA Ziņas, Arhīvs un Nozare.lv – datubāzes piedāvā iespēju meklēt operatīvi publicētas ziņas, foto, video, preses relīzes, rakstus no Latvijas preses izdevumiem, statistiku un citu informāciju.

Letonika.lv – uzziņu un tulkošanas datubāze, kurā pieejamas enciklopēdijas, vārdnīcas, attēlu, audio un video kolekcijas, latviešu literatūras pilntekstu bibliotēka.

Latvijas standarts – Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas dokumentu kopa. Informāciju par piekļuvi jautāt LU Bibliotēkas darbiniekiem.

OECD iLibrary – pilntekstu datubāze, kas apkopo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izdotās grāmatas, rakstus, ziņojumus un statistiku.

Oxford Journals Online – autoritatīvu un augstas citējamības žurnālu pilntekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs.

ProQuest Dissertations & Theses Global – visplašākā disertāciju un maģistra darbu datubāze pasaulē, kas satur 2,3  miljonus dokumentu.

ProQuest eBook Academic Complete Collection – kompānijas ProQuest elektronisko grāmatu kolekcija ietver aptuveni 179 000 visu nozaru vadošo izdevniecību, tostarp daudzu universitāšu izdevniecību e-grāmatas.

SAGE Journals Online – izdevniecības SAGE daudznozaru pilntekstu žurnālu datubāze.

SAGE Research Methods – pētniecības metožu bibliotēka  humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

ScienceDirect – daudznozaru e-žurnālu un e-grāmatu datubāze.

Scopus – daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma.

SpringerLink Contemporary Journals – kompānijas Springer Nature žurnālu pilntekstu datubāze eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomā.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library – humanitāro un sociālo zinātņu žurnālu pilntekstu datubāze.

Web Of Science Core Collection un InCites – daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma.