Referātu tematika ietver bibliotēkas krājuma segmentu analīzi un zinātniskās interpretācijas, pētījumus grāmatniecības vēsturē, starpdisciplinaritāti, sabiedrības, kultūras un literatūras procesu pētniecību, filozofiskas un kultūrvēsturiskas analīzes, arhīvu materiālu pētniecību un interpretācijas. Pētījumos tiek izmantots LU Akadēmiskajā bibliotēkā pieejamais kultūrvēsturiskais krājums un citas Latvijas un pasaules kultūras un zinātnes liecības. Kā viens no kritērijiem labam zinātniskam referātam ir pirmavotu analīze, faktoloģiskā materiāla precīza un patiesa izmantošana, inovatīva metodoloģija un oriģinālas interpretācijas.

LU Akadēmiskās bibliotēkas darbinieku  referāti zinātniskajās konferencēs

2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016