Informācijas atlasi nodrošina

Katalogi

- elektroniskais katalogs (no 1994. gada)

- 9 valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku kopkatalogs

- kartīšu katalogs

  • alfabētiskais
  • sistemātiskais

- abonētās tiešsaistes datu bāzes

- LU AB veidotās datu bāzes

- brīvpieejas datu bāzes

Kartotēkas

  • Izraksti no Latvijas, trimdas latviešu periodiskajiem izdevumiem, grāmatām, krājumiem, citiem ārzemju krājumiem, grāmatām, kuros ir materiāli saistībā ar Latviju, par tajos minētajām fiziskajām un juridiskajām personām, literatūru, folkloru, grāmatniecību, valodniecību u.c. latviešu un krievu valodā (1940-1995).