Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas zinātniskā darbība un pētniecība datējama līdz ar tās iekļaušanu Zinātņu Akadēmijā 1946. gadā. Kopš 2009. gada Akadēmiskā bibliotēka ir Latvijas Universitātes struktūrvienība, un līdzdarbojas Latvijas Universitātes stratēģisko mērķu īstenošanā. 2017. gadā LU Senātā tika apstiprināts LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs ar mērķi attīstīt starpnozaru pētījumus un metodoloģiju, veikt inovatīvus kultūrvēsturiskus pētījumus, bibliotēkas krājuma pētniecību integrēt aktuālos starpdisciplināros projektos un veidot sinerģiju starp atšķirīgām zinātņu nozarēm. Bibliotēkas pētnieciskais darbs rezultējas vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās publikācijās, semināros konferencēs, diskusijās, referātos, izstādēs, projektos u.c. akadēmiskās un zinātniskās norisēs.