Latvijas Universitātes  Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs Eiropas Zinātnieku nakts 2022 ietvaros organizē lekciju – diskusiju “Klimatneitralitāte un klimatnoturība: mērķi, pētījumi, situācijas, politika", kas notiek Rūpniecības ielā 10, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas zālē 2022. gada 30. septembrī, sākums plkst. 16:00

Pasākumu vada LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra vadītāja  Dr.phil. Ineta Kivle. Ar priekšlasījumiem piedalās: Līza Leimane -  Klimata pārmaiņu departamenta, Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas vadītāja p.i., Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Andris Vīksna - Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un Klimata daļas vadītājs, klimata pētnieks.

 

2018. gada 28. septembrī notika Eiropas Zinātnieku nakts diskusija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā "Bibliotēkai piederīgie".

LU Akadēmiskā bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra organizētajā diskusijā apmeklētāji noklausījās divas lekcijas: 
Dr.phil., vadošās pētnieces, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieces un Starpnozaru pētniecības centra vadītājas Inetas Kivles  priekšlasījumu “Melns uz balta rakstīts par grāmatām plauktos un cilvēku sirdīs”, kurā savijās bibliotēku aktualitātes digitālajā laikmetā ar kultūrvēsturisko mantojumu, filosofu atziņām un grāmatu eksistenci, iezīmējot paralēles ar bezgalīgo un periodisko “sazaroto taku dārzu” Borhesa skatījumā. 
Dr. philol., vadošās pētnieces, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājas Aijas Taimiņas priekšlasījumā “Aizslēgtās un slēdzamās grāmatas” tika skatīts, kāpēc grāmatām ir slēdži un ķēdes - grāmatas ir “ieslodzītas”, jo vārdi, kas tajās ierakstīti, ir “aizslēdzami”. Diskusijas laikā bija apskatāma ekspresizstāde, kurā no LU Akadēmiskās bibliotēkas viduslaiku kolekcijas galvenās lomas spēlētājas bija gandrīz desmit kilogramus smagās grāmatas ar ķēdēm. 
 

2017. gada 29. septembrī notika Eiropas Zinātnieku nakts diskusija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: "Bibliotēka starpnozaru attīstībai - inovācijas domāšanā".
LU Akadēmiskā bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra organizētajā diskusijā par bibliotēku 21. gadsimtā tika risināti inovatīvi bibliotēkas attīstības jautājumi:  Kā veidojas sinerģija starp autentiskām kultūrvēsturiskām vērtībām un inovācijām domāšanā? Kāpēc senās grāmatas un rokraksti ir tik saistoši pētniecības objekti? 
Diskusijas vadīja LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniece, Starpnozaru pētniecības centra vadītāja  Ineta Kivle. Savā pieredzē un atziņās dalījās Venta Kocere, Ineta Kivle, Valdis Segliņš, Ansis Grantiņš, Guntis Rozenbergs, Mārcis Auziņš, Justs Dimants. 
Diskusijas laikā bija apskatāma Zinātnieku nakts simbolam veltīta ekspozīcija "Pūces -  ne tikai grāmatās", kurā bija aplūkojamas LU Akadēmiskajā bibliotēkā iemājojušās pūces.