LU Akadēmiskā bibliotēka

                                           Latvijas Universitāte

Adrese:                              Raiņa bulvāris 19,

                                          Rīga, LV-1586

 

Reģistrācijas Nr.               3391000218

PVN reģ. Nr.                      90000076669

E-pasts:                             LU@lu.lv

Tālrunis:                           +371 67033951

                                         Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods:                                RIKOLV2X
Konta numurs:                 LV10RIKO0000082414423