LU Akadēmiskā bibliotēka

                                           Latvijas Universitāte

Adrese:                              Raiņa bulvāris 19,

                                          Rīga, LV-1586

 

Reģistrācijas Nr.               3341000218

PVN reģ. Nr.                      90000076669

E-pasts:                             LU@lu.lv

Tālrunis:                           +371 6703444

Fakss:                               +371 67034513

                                          Valsts Kase, TREL LV22

Konta Nr.(IBAN):              LV33 TREL 9150101000000