Starptautisksprojekts “Nikolausa fon Himzeļa ceļojumu aprakstu digitalizācija, tulkošana, zinātniskā apstrāde un faksimila izdošana ar komentāriem”
Sadarbības partneris: biedrība “Laikmets”
Projekta vadītāja LUAB:  Aija Taimiņa
Projekta termiņš:   2015–2023
Finansētājs:   Valsts kultūrkapitāla fonds

 

Starptautisks projekts „Medienpraktiken der Aufklärung”
Sadarbības partneri: LU VFF, LNB, Tartu, Potsdamas un Bordo universitātes
Projekta vadītāja:   Aija Taimiņa
Projekta termiņš:   2016-2019
ES finansējums

Valsts ilgtermiņa programma Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka “Letonika”: Latvijā svešvalodās izdotās periodikas digitalizācija
Sadarbības partneris: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Projekta vadītājs LUAB:  Valdis Mazulis
Projekta termiņš:  2010–2018
Finansētājs:  Latvijas Nacionālā bibliotēka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds

“Dzejnieku Astrīdes Ivaskas (1926–2015) un Ivara Ivaska (1927–1992) arhīva digitalizācija”
Sadarbības partneris: Anita Rožkalne
Projekta vadītājs LUAB:   Valdis Mazulis
Projekta termiņš:   2016–2017
Finansētājs:   Valsts kultūrkapitāla fonds

Starptautisks projekts “Latvijā izdoto periodisko izdevumu poļu valodā digitalizācija”
Sadarbības partneris: Polijas Nacionālā bibliotēka
Projekta vadītājs LUAB: Valdis Mazulis
Projekta termiņš:  2014–2016
Finansētājs:  Polijas kultūras ministrija

Starptautisks projekts “Literatūrvēsturnieka un valodnieka Kārļa Draviņa publikāciju un nepublicēto darbu digitalizācija”
Sadarbības partneris: Dainis Draviņš
Projekta vadītājs LUAB: Valdis Mazulis
Projekta termiņš:  2015–2016
Finansētājs:  Dainis Draviņš (Zviedrija)

Starptautisks projekts “Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde”
Sadarbības partneris: Rīgas Jūgendstila muzejs
Projekta vadītāja:   Aija Taimiņa
Projekta termiņš:   2016
Finansētājs:   Rīgas Dome

Literatūrzinātnieces Ingrīdas Kiršentāles darbu bibliogrāfijas sastādīšana
(LU pētniecības programmas 2015.-2020. gadam ietvaros)
Projekta vadītāja LUAB:  Inguna Mīlgrāve
Projekta termiņš:  2015–2016
Finansētājs:  Valsts Kultūrkapitāla fonds

 

Projekta vadītājs:  LU AB direktora vietniece Dr.phil. Ineta Kivle

Projekts plānots kā pētniecisku, informatīvu un publicistisku pasākumu kopums, kurā Bibliotēkas kultūrvēsturiskais krājums tiek inovatīvi interpretēts konceptuālās izstādēs, diskusijās un konferencēs.

Projekta īstenošana:

  • Veicina starpnozaru pētniecības  attīstību vairākās formās: konceptuālās izstādēs, diskusijās un konferencēs, zinātniskos pētījumos un publikācijās.
  • Attīsta starpnozaru pētniecības metodoloģija, kas izmantojama atmiņas institūciju krājuma pētniecībā un popularizēšanā.
  • Krājuma interpretācijās izmanto 21. gadsimta pētnieciskās tendences un komunikācijas veidus, kas vieno kultūrvēsturiskas liecības ar laikmetam atbilstošu vizuālu un māksliniecisku izpildījumu.
  • Veic inovatīva, interaktīva, starpnozaru Letonikas pētniecību, iesaistot studentus un LU akadēmisko personālu.
  • Integrējas LU akadēmiskajos un zinātniskajos procesos, nodrošina LU studentiem prakses iespējas konceptuālu izstāžu veidošanā, pētniecībā un pasākumu organizēšanā. 

Projekta aktivitātes:

  • 2017. gada rudens. Bibliotēkas konferenču zāles IKT bāzes atjaunošana un modernizēšana.
  • 2017. gada 15. septembris. Starptautiska zinātniska konference Kārļa Egles – 130gadei “... ja Tu vari priecāties par darbu, … tad tā ir Tava paradīze”.
  • 2017. gada 29. septembris.  Zinātnieku nakts  pasākums: diskusija LU Akadēmiskajā bibliotēkā “Inovācijas domāšanā”.
  • LU 76.  Starptautiskās zinātniskas konferences ietvaros, LU Akadēmiskās bibliotēkas sekcija “Saprašanās māksla”.