Izstādes ir viens no izplatītākajiem bibliotēkas uzkrāto bagātību publicitātes veidiem, kā arī bibliotēkas starptautiskās sadarbības forma. Tās ir vērienīgas un guvušas plašu rezonansi Latvijā, tiek veidotas arī starptautiskas izstādes, kuras apskatāmas ārvalstīs. 
Ar izstāžu starpniecību sabiedrības uzmanība tiek pievērsta aktuālām kultūrvēsturiskām norisēm, sniedzot informāciju par vēsturiskiem notikumiem, nozīmīgām tēmām vai personām Latvijas Universitātes, Latvijas un pasaules notikumu kontekstā.
Veidojot izstādes, rodas sadarbība ar atsevišķiem cilvēkiem vai sabiedrības daļu, kuri ieinteresēti attiecīgās izstādes tapšanā. 
Pirmo reizi mūsdienu Latvijas grāmatniecības vēsturē tika atklāta seno grāmatu iesējumu izstāde, jo vāks ir grāmatas āriene, fasāde, ietērps, tieši iesējums veido pirmo iespaidu par grāmatu. Vēsturiskais iesējums raksturo grāmatas īpašnieka uzskatus, sociālo stāvokli un bibliofīlās intereses, attieksmi pret lasīšanu. 
Reformācija 500 gadu jubilejai veltītajā  izstādē rokraksti, grāmatas, gravīras apliecināja Akadēmisko bibliotēku kā unikālu Eiropas mēroga kultūrvēsturisku vērtību krātuvi. Izstādē bija redzami teksti, kas radīja un veidoja Reformāciju un kas pārdzīvoja Reformāciju. Bibliotēkai Reformācijas gads bija īpaši nozīmīgs, jo “Bibliotheca Rigensis” dibināja 1524. gadā pēc Mārtiņa Lutera ierosmes un bibliotēkas krājumā nonāca unikāli kultūrvēsturiski dokumenti un vēsturiskas liecības, kas apliecināja Rīgas piederību kopīgajai Eiropas kultūras telpai.
Reizi gadā Latvijas grāmatnieki vērtē savu padarīto darbu, bet Akadēmiskā bibliotēka atklāj izstādi, kas šogad divdesmit piekto reizi piedāvā iespēju iepazīties ar Latvijas grāmatizdevēju grāmatu ražu. 
J.K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas ceļojošā izstāde turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju un Igauniju. Ar izstādi jau bijusi iespēja iepazīties 15 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Čehijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Ungārijā, Baltkrievijā, Gruzijā un Izraēlā. 
Skatītājus ir priecējušas neskaitāmas gleznu, medaļu mākslas un fotoizstādes.