Bibliotēkas Elektroniskais katalogs

Bibliotēkas elektroniskais katalogs aptver informāciju par izdevumiem, kas iekļauti Bibliotēkas krājumā no 1987. līdz 2008. gadam.

 

Kartīšu katalogs

Bibliotēkā vēsturiski saglabāts gan sistemātiskais, gan analītiskais kartīšu katalogs, kuros informācija vairs netiek papildināta. Katalogos atspoguļota informācija par izdevumiem bibliotēkas krājumā, kuri vēl nav ievadīti elektroniskajā katalogā.

Katalogs lietotājiem pieejams bibliotēkas katalogu zālē.

 

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais Kopkatalogs

Kopkatalogu veido 9 bibliotēkas:

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Latvijas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka.

Kopkatalogā pamatā atspoguļoti izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 1990. gada, bet katalogs tiek regulāri papildināts ar jauniem ierakstiem. Kopkatalogā ir apmēram 550 tūkstoši ierakstu.

Lai varētu pasūtīt/rezervēt informācijas resursus, vispirms nepieciešams reģistrēties vai pārreģistrēties bibliotēkā.

Bibliotēkas informācijas resursi (grāmatas, žurnāli u. c.) lietošanai tiek izsniegti termiņu – 30 kalendāra dienas. Izsnieguma termiņš ir stingri jāievēro.

Divas reizes pagarināt lietošanas termiņu var, ierodoties personīgi, piezvanot pa tālruni, nosūtot e-pastu.