Jaunumi

LU Akadēmiskā bibliotēka atklās izstādi "ZELTA ĀBELE 30 gados"

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Igaunijas vēsturnieku Raimo Pullata un Tenisa Lībeka grāmatas “Auf der Suche nach der eigenen Alma Mater” prezentācija

Bibliotēkas darba laiks 1. maija nedēļā

Saulainas un mierpilnas Lieldienas

Bibliotēkas darba laiks Lieldienu nedēļā

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās divas izstādes, kas veltītas Ukrainai

LU Akadēmiskajā biblotēkā notiks zinātniskais vakars “Migrācija – izaicinājumi un iespējas” ar Ķelnes Universitātes profesora Dr. Haria Anastasopola vieslekciju

Starptautiska starpdisciplināra konference filosofijā "Transformētā humanitāte, meklējot stabilitāti: ritmi filosofijā, dabā, mākslā"

LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde “Valodniekam Jānim Endzelīnam – 150”