Jaunumi

LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane piedalās ERASMUS+ personāla apmācībās

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks ukraiņu filmas “Mīts” demonstrācija

Foto: LU Akadēmiskā bibliotēka

LU Akadēmiskās bibliotēkas retumi apskatāmi izstādē "Retumu kabineti. Kaislība Eiropā. 16.-21.gs."

Atvadu vārdi Jānim Liepiņam

Atvadoties no Ausmas Kantānes

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centram pieci gadi

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Latvijas Vācu savienības trīsdesmitgades simpozijs “Identitāte, izaicinājumi, redzējumi”

Dainas Šulcas gleznas “Pilsēta” fragments.

Notiks piektā starpdisciplinārā konference “Fragmentu pasaule”

Misiņa kluba kārtējā lasījumā – Jānis Zālītis par Jāni Ziemeļnieku