2017. gada 8. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika sadarbības memoranda parakstīšana starp Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kas jau ir ilglaicīgi sadarbības partneri. Ceremoniju ar uzrunām atklāja LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktore Lidija Kravčenko, Viktors Urvačovs prezentēja Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas Informācijas centra darbības galvenos virzienus un aktivitātes. Tikšanās laikā tika runāts par sadarbības iespējām izglītojošo pakalpojumu sniegšanā, kas atbilst Latvijas Universitātes 2010. – 2020. gada Stratēģiskā plāna īstenošanai. Pasākumā piedalījās arī Rīgas Ukraiņu vidusskolas ārpusklases darba organizators Egils Vilkaušs, bibliotēkas vadītāja Alla Kiseļova, kā arī skolēnu pašpārvaldes pārstāvji.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā bibliotēka (dibināta 1524. gadā) kā kultūras un zināšanu centrs, intelektuālo vērtību glabātāja un uzturētāja, nodrošina Latvijai nozīmīgu seniespiedumu un rokrakstu krājuma saglabāšanu un pieejamību. Misiņa bibliotēka (dibināta 1885. gadā) ir lielākā nacionālās literatūras krātuve. Pasniedzējiem un skolēniem ir pieejami  informācijas resursi  arī no Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas,  Baltkrievijas un citu informācijas centru krājumiem.LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas Informācijas centrs (UIC) darbojas kopš 2005. gada. UIC krājums veidots un tiek attīstīts, lai veicinātu integrāciju un paplašinātu savstarpējās attiecības izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā starp Latviju un Ukrainu, sniegtu zinātniski informatīvos pakalpojumus. UIC darba saturs ir informēt sabiedrību par Ukrainas zinātni, kultūru un literatūru, kā arī par citām mūsdienu norisēm, organizēt seminārus, konferences, izstādes, sekmēt kontaktu dibināšanu starp Latvijas Universitāti un Ukrainas augstskolām, valsts un sabiedriskajām organizācijām.Vispārējās izglītības posmā Latvijā sekmīgi darbojas Rīgas Ukraiņu vidusskola, kuras attīstībā Ukrainas valsts sniedz nozīmīgu atbalstu. Rīgas Ukraiņu vidusskola viena no pirmajām 1993.gadā ieviesa bilingvālo modeli. Ukraiņu etniskās identitātes veicināšanai skolā tiek nodrošināts daudzveidīgs interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību piedāvājums, tiek īstenoti sadarbības projekti ar Ukrainu, Vāciju un Kanādu. 2017./2018. mācību gadā skolā mācās 256 skolēni. Skolas attīstībā un mazākumtautību izglītības popularizēšanā milzīgi nopelni ir skolas ilggadējai direktorei Lidijai Kravčenko, kura daudzus gadus vadījusi arī Izglītības un Zinātnes Ministrijas Konsultatīvo padomi mazākumtautību jautājumos, ir saņēmusi gan Latvijas, gan Ukrainas valsts augstākos apbalvojumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta un Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus.Aktuālā sadarbības joma ar Ukrainu ir zinātne un tehnoloģijas, starp abu valstu Izglītības un zinātnes ministrijām vienošanās par kopīgas sadarbības programmas īstenošanu zinātnē un tehnoloģijās ir parakstīta iepriekš. 2016. gada 31. augustā Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu kopīgu projektu īstenošanai medicīnas zinātnēs, enerģētikā, materiālu zinātnēs un sociālajās zinātnēs.          

Dalīties