Pirmo reizi UNESCO Nacionālajā reģistrā ir nominēta Latvijas Universitātei (LU) piederoša kultūrvēsturiska vērtība – Johana Kristofa Broces kolekcija. Jāatzīmē, ka LU pārziņā ir arī 2001. gadā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautais Dainu skapis.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas 2017. gada 13. oktobra lēmumā lasāms: “Pamatojoties uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes rekomendējošo lēmumu un ekspertu vērtējumiem, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja pieņem lēmumu iekļaut nomināciju Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gs. UNESCO  programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. “
Kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K. Broces (1742-1823) Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K. Broces mantojums aptver 10 sējumus, vairāk nekā 3000 lappušu, kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.
Broces kolekcija vērtējama kā neaizstājama kultūrvēsturiska vērtība vēlās Apgaismības laika kultūrtelpā, kā Latvijas, tā Eiropas mērogā. Kolekcijas 10 sējumiem ir neaizstājama nozīme historiogrāfijā, humanitāro zinātņu metodoloģijas pilnveidē un Latvijas identitātes veidošanā vietējā un pasaules mērogā. Daudzi no zīmētajiem objektiem un dokumentiem laika gaitā gājuši bojā vai pazuduši, bet ziņas par tiem saglabājušās vienīgi Broces kolekcijā. Kolekcijas oriģināli glabājas LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Rūpniecības ielā 10. Nozīmīga kolekcijas daļa ir digitalizēta un Broces kolekcijas ceļojošajā izstāde turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju un Igauniju. Ar izstādi jau bijusi iespēja iepazīties 15 valstīs - Latvijā, Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Čehijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Ungārijā, Baltkrievijā, Gruzijā un Izraēlā.

Dalīties