2017. gada 12. oktobrī Baltkrievijas Grāmatniecības muzejā Polockā (Vitebskas apgabala pilsētā Baltkrievijā) notika izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana.

Izstāde tika organizēta baltkrievu grāmatiespiešanas 500. gadadienas pasākumu ietvaros, LU Akadēmiskās bibliotēkas un Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā sadarbības rezultātā. Dalībniekus ar uzrunām sveica Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja, Polockas Nacionālā vēstures un kultūras muzeja - rezervāta direktore Tamāra Džumantajeva. LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un projekta vadītājs Valdis Mazulis ar prezentāciju informēja klātesošos par Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku.Senākajā Baltkrievijas pilsētā Polockā dzimis baltkrievu apgaismotājs, ārsts un grāmatniecības pamatlicējs, viens no pirmajiem grāmatiespiedējiem Austrumeiropā, kurš licis pamatus baltkrievu valodas attīstībai - Francisks Skorina (1486 – 1551). Polockas Nacionālā vēstures un kultūras muzeja - rezervāta filiāle Baltkrievijas Grāmatniecības muzejs ir unikāls ar savu Baltkrievijas grāmatiespiešanas vēstures ekspozīciju.Kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K. Broces Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K. Broces mantojums aptver 10 sējumus, vairāk nekā 3000 lappušu, kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.J.K.Broces kolekcijā ir 1229. gadā noslēgtā tirdzniecības līguma starp Rīgu, Gotlandi un Vācijas pilsētām, no vienas puses, un Smoļenskas kņazu kopā ar Polockas un Vitebskas valdniekiem, no otras puses, precīzs pārzīmējums. Pēc Rīgas pilsētas nodibināšanas vācieši uzsāka aktīvu tirdzniecību ar Polocku, Vitebsku un Smoļensku un 1229.gada līgums lika pamatus tirdzniecības principiem. Kolekcijā ir 1797. gadā zīmētās Baltkrievijas guberņas sastāvā ietilpstošās Latgales pilsētas Rēzekne, Ludza un Viļaka. Zīmēta Aiviekstes upe – robeža starp Livoniju un Polockas vietniecību. Attēlota Svētās Trīsvienības baznīca Rīgā, Klīversalā, kas bija paredzēta dievkalpojumiem krievu tirgotājiem, kas uz Rīgā ar strūgām veda preces. Mācītāji baznīcā ieradās katru pavasari no Baltkrievijas klosteriem. Zīmējumos redzami arī baltkrievi, kas ar ragavām atveduši preces vai ieradušies Rīgā strādāt.Kolekcija turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju. Ar izstādi jau bijusi iespēja iepazīties 15 valstīs - Latvijā, Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Čehijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Ungārijā, Baltkrievijā, Gruzijā un Izraēlā.Izstāde Polockā būs skatāma līdz 30. novembrim.

Dalīties