12. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas delegācija viesojās Polockas Valsts universitātē un svinīgā pasākumā pasniedza Latvijas zinātnisko grāmatu dāvinājumu (54 izdevumus) kā ieguldījumu abu universitāšu sadarbībā, kopjot baltu tautu kultūras mantojumu un gatavojoties Latvijas simtgadei.

Dāvinājuma mērķis ir popularizēt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, kultūru un latviešu valodu. LU Akadēmiskā bibliotēka grāmatas un periodiskos izdevumus sarūpējusi sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, LU Latvijas vēstures institūta apgādu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centru, dažādām Latvijas izdevniecībām un apgādiem.Tika noslēgts sadarbības līgums starp LU Akadēmisko bibliotēku un Polockas Valsts universitātes Zinātnisko bibliotēku par pieredzes apmaiņu starptautisko projektu un pārrobežu sadarbības programmu īstenošanā un projektu izstrādē kultūras mantojuma apzināšanā. Pasākumā piedalījās Polockas Valsts universitātes mācību prorektors Jurijs Golubevs, Humanitārās fakultātes dekāns Deniss Kondakovs, Zinātniskās bibliotēkas direktore Marina Šuhankova, Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un projektu vadītājs Valdis Mazulis.Vizītes laikā LU Akadēmiskās bibliotēkas delegācija apmeklēja Polockas Valsts universitātes ēku, kas atrodas bijušajā jezuītu kolēģijā (dibināta 1581. gadā) un ir aizsargājams arhitektūras objekts. Polockas Valsts universitāte atrodas vienā no senākajām pilsētām Austrumeiropā - Polockā, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta 862. gadā.Pašlaik Polockas Valsts universitātē 8 fakultātēs augstāko izglītību iegūst 14 000 studentu. Universitāte attīstās kā Eiropas līmeņa augstākās izglītības iestāde, apvienojot fundamentālos un lietišķos pētījumus, humanitārās un tehniskās zinātnes, cienot nacionālās tradīcijas un orientējoties uz labākajiem pasaules kultūras paraugiem. Kā liela rūpniecības centra intelektuālajam kodolam, Polockas Valsts universitātei ir unikāla iespēja maksimāli integrēt izglītības, zinātnisko un inovatīvo darbību ar ekonomiskās un sociālās sfēras nepieciešamību.

Dalīties