15. jūnijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10), notiks grāmatas "Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis Trevors Gārts Fennels. Biobibliogrāfija" atvēršanas svētki.

Tā izdota LU Akadēmiskās bibliotēkas sērijā "Latvijas zinātnieki" un veltīta emeritētā Flindersa Universitātes (Adelaide) profesora, valodnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa ieguldījumam latviešu agrīno gramatiku un vārdnīcu, agrīnās latviešu leksikogrāfijas pētniecībā, studentu, doktorantu audzināšanā Dienvisaustrālijas Flindersa Universitātē Adelaidē, viņa aktīvai dalībai AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencēs kā ASV, Kanādā, tā arī Eiropā Stokholmā, kurās tika skarti arī valodniecības jautājumi, semināros Latvijas Universitātē „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā” u.c.

Minētajā sērijā kopš 1958. gada jau izdotas 92 biobibliogrāfijas Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem, goda un ārzemju locekļiem, goda doktoriem, speciālistiem kā dabaszinātņu, tā arī humanitāro un sociālo zinātņu jomās. Protams, ievērojams pārsvars šo dažādo zinātņu nozaru bibliogrāfiju vidū ir eksakto zinātņu pētniekiem, tomēr arī humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku bibliogrāfijas papildina šo klāstu. To veic arī šī jaunākā biobibliogrāfija, kura izdota izdevniecībā „Zinātne”.

Emeritētā profesora Trevora Gārta Fennela biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto, rediģēto, recenzēto, konsultēto un tulkoto darbu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, akadēmisko un zinātnisko darbību, sadarbību ar citiem valodniekiem Latvijā, kā arī ārzemēs un intervijas laikā no 1960. gada līdz 2018. gada maijam. Bibliogrāfiskajā daļā sniegtas arī ziņas no elektroniskajiem resursiem.

Biobibliogrāfiju ievada autora un valodnieka Pētera Vanaga priekšvārdi, kā arī T. G. Fennela autobiogrāfija latviešu un angļu valodā. Biogrāfiju papildina arī fotoattēli kopā ar ģimenes locekļiem, kolēģiem un ievērojamiem cilvēkiem.

2018. gadā par izcilu veikumu latviešu valodas un tās vēstures pētniecībā, ilggadēju sadarbību ar Latvijas Universitāti T. G. Fennelam piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora tituls.

Dalīties