10.novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ( Rīgā, Rūpniecības ielā 10) plkst. 17.00 tiks atklāta Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda 70., Andreja Eglīša 105. un Jāņa Rutka 110. gadskārtai veltīta izstāde “Jāiet. Iesim. Ejam”.

Latviešu nacionālais fonds tika dibināts Stokholmā 1947. gada 14. decembrī. Tā galvenais mērķis bija cīņa par demokrātisku un neatkarīgu Latviju, tautas dzīvā spēka un nacionālās kultūras saglabāšanu, latviešu tautas tiesību un interešu starptautiska aizstāvēšana. Šos uzdevumus AE LNF godam pildījis visus pastāvēšanas gadus, izdodot grāmatas un propagandas materiālus, veidojot filmas, uzstājoties ar ziņojumiem starptautiskos forumos, organizējot protesta akcijas. Fondā darbojies Kārlis Straubergs, Jānis Rutkis, Valdemārs Ģinters, Agnis Balodis, Kārlis Graufelds, Lidija Švābe, Arturs Landsmanis. Fonda darbība cieši saistīta ar Andreja Eglīša vārdu. No 1947. līdz 1998. gadam viņš bija LNF ģenerālsekretārs, pēc tam fonda padomes goda priekšsēdis. Tieši tāpēc pēc A. Eglīša nāves fonds pārdēvēts par Andreja Eglīša Latviešu nacionālo fondu.  Izstādē būs skatāmas fonda izdotās grāmatas, starp tām tādas kā These names accuse, Latvia – country and people, Persist or perish, Rusiāde, Okupētās Latvijas dienasgrāmata  u. c., globālie informācijas biļeteni, skrejlapas, pastkartes, markas. Būs iespēja iepazīties arī ar AELNF sēžu protokoliem, avīžu izgriezumu arhīva materiāliem, kas tagad glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā. Kopš 1990. gada galvenais fonda darbības virziens ir ekonomiskais atbalsts daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, datoru dāvinājumi lauku skolām. AELNF vienmēr ir gājis un iet Latvijas brīvības ceļu.
Izstādē būs aplūkojamas arī ģeogrāfa un sabiedriskā darbinieka Jāņa Rutka fotogrāfijas. Jānis Rutkis bijis LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes docents. Fotogrāfijās iemūžināta unikāla Latvijas kultūrvēsturiskā ainava, Otrā pasaules kara ainas, pēckara Zviedrija. Būs skatāma arī fotogrāfes, AELNF valdes locekles, Petras Innas foto izstāde.

Dalīties