Lai nodrošinātu Latvijas Universitātes bibliotēku pamatfunkciju īstenošanu, ievērojot šobrīd spēkā esošo LU 12.03.2020. rīkojumu Nr. 1/99 „Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid 19 izplatības laikā”, ar LU 16.03.2020 rīkojumu Nr. 1/101

NOTEIKTS LU Akadēmiskās bibliotēkas (Rūpniecības ielā 10, Rīgā) darba laiks LU studentu un darbinieku apkalpošanai (grāmatu izsniegšanai) laika periodā no 16.03.2020. līdz 15.04.2020.:

16.-18. marts    9.00 -17.00
23. marts          9.00 -17.00
26. marts          9.00 -17.00
30. marts          9.00 -17.00
02. aprīlis         9.00 -17.00
06. aprīlis         9.00 -17.00
08. aprīlis         9.00 -17.00
14. aprīlis         9.00 -17.00

Lasītavas slēgtas no 16. marta

Dalīties