Zinātnisko rakstu krājuma “Grāmata. Zīme. Krāsa” sākotne rodama starpdisciplinārās diskusijās, kuras ikgadēji rīko Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs.

Lasītie referāti tagad ir pārstrādāti zinātniskos rakstos un stāsta par zīmēm un krāsām, kuras lasītāji, bibliotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās; par grāmatu estētiku un vizualitāti – ilustrācijām, burtveidoliem, formātiem un iesējumiem. Grāmatu veido divas sadaļas: “Atstātās zīmes grāmatā” un “Grāmata krāsās un zīmēs”.

Tās autori – Dr. paed. Austra Avotiņa, Dr. philol. Jana Dreimane, Mg. soc. Daina Gulbe,  LU doktorantes Kristīne Zaļuma un Sandija Iesalniece, Dr. phil. Ineta Kivle, Dr. philol. Ināra Klekere, Mg. soc. Maija Krekle, Mg. soc. Lilija Limane, Mg. arch. un Mg. art. Gatis Vanags – katrs no sava skata punkta stāsta par bibliotēku likteņiem un grāmatu pārvietošanās vēsturi.

Publicēto pētījumu spektrs aptver gan detalizētu analīzi, kas saistoša ne vien ierobežotam profesionāļu lokam, gan pētījumus, kas pārsteidz ar līdz šim vēl nezināmiem faktiem un notikumiem un pamato sabiedrībā notiekošos procesus un kultūras dzīvi. Ar bagātīgi ilustrēto un saturā daudzšķautņaino LU Akadēmiskajā apgādā sagatavoto e-grāmatu aicinām iepazīties ŠEIT.

Dalīties