2020. gada 18. aprīlī mūžībā devies aktīvs sabiedriskais darbinieks, viens no Trešās atmodas līderiem, 9. un 10. Saeimas deputāts, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors, publicists, Latvijas patriots Visvaldis Lācis (1924–2020), kurš pavisam neilgi pirms savas aiziešanas pieņēma lēmumu nodot savu personīgo bibliotēku – vairāk nekā 2000 grāmatu, LU Akadēmiskajai bibliotēkai.

 

Visvaldis Lācis pats bijis neskaitāmu publikāciju un daudzu grāmatu (“Latviešu leģions patiesības gaismā”, “Kurzeme (1944–1945)“, “Nacionālisms un brīvība”, “Latviešu zemes un tautas vēsture”, “Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījumā”, “Etniskie konflikti Austrumeiropas tautu vēsturē”, “Otrais pasaules karš” u. c.) autors. Viņš bija viens no tiem autoriem, kurš veica dažādus pētījumus par Otro pasaules karu un nerimtīgi skaidroja latviešu leģionāru traģisko un varonīgo pagātni.

Vēl pirms pieciem gadiem V. Lācis nebija atmetis domu Latvijas Universitātē aizstāvēt promocijas darbu, bet redzei pasliktinoties, šo domu atmeta un sāka domāt par savas vērtīgās bibliotēkas nodošanu LU Akadēmiskajai bibliotēkai.

V. Lācis savu bibliotēku mērķtiecīgi bija sācis komplektēt 20. gadsimta 90. gadu sākumā, kad radās iespēja ar ārzemju izdevniecību palīdzību no katalogiem pasūtīt grāmatas angļu un vācu valodā no dažādām Eiropas valstīm par vēsturi, etniskajiem konfliktiem, tautsaimniecību, karavadoņu un politiķu biogrāfijas u.c. Papildinājumu bibliotēkai viņš saņēma arī no trimdas latviešiem.

Bibliotēka ir unikāla ar savu tematiku, un tas būs īpaši nozīmīgs ieguvums visiem, kuru studiju un pētniecības interešu jomas saistītas ar vēsturi.

Pateicoties LU Infrastruktūras departamenta direktora Marģera Poča operatīvajai rīcībai, V. Lāča bibliotēka kopā ar oša koka plauktiem no Madonas novada Vestienas pagasta “Baltužēniem” 18. martā tika nogādāta LU Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10.

Šobrīd notiek V. Lāča bibliotēkas grāmatu kataloģizēšana, bibliotekārā apstrāde un bibliogrāfisko ierakstu ievade Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

Ņemot vērā karantīnas apstākļus, publiska bibliotēkas prezentācija tiek plānota 2020. gada rudenī, kad atsevišķā telpā tiks atklāta “Visvalža Lāča lasītava”.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Visvalža Lāča tuviniekiem!

Dalīties