Latvijas Universitāte sadarbībā ar Jagaiļa Universitāti Krakovā aicina iesniegt zinātniskus rakstus “The Polish Journal of Aesthetics" žurnālam, kura 61. numurs veltīts mākslas un estētikas pastāvēšanai globālas krīzes situācijās.

Covid-19 izraisītā ārkārtas situācija izmainīja ikviena dzīvi un nopietni ietekmē ekonomisko darbību un mākslas norises. Kā mainās mākslas formas un funkcijas, kādu lomu ieņem mākslinieks un kādu skatītājs globālas krīzes situācijās? Kā veidojas komunikācija intersubjektīvajā sociālajā telpā, ja  estētiskajām  un mākslas vērtībām  jāatkāpjas no tradicionālām izpausmēm un jāmeklē jaunas  pastāvēšanas formas?  Par šiem un citiem jautājumiem aicināti izteikties dažādu nozaru zinātnieki, iesūtot savus rakstus uz e-pastu pjaestheticsuj@gmail.com. Rakstu iesniegšanas termiņš 2020. gada 31. decembris.

The Polish Journal of Aesthetics http://pjaesthetics.uj.edu.pl/

Numura zinātniskie redaktori:

  • Dr. Ineta Kivle (Latvijas Universitāte, LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs)
  • Dr. Dominika Czakon (Jagaiļa Univeritāte Krakovā)
  • Dr. Natalia Anna Michna (Jagaiļa Universitāte Krakovā)

Ar detalizētu informāciju par žurnāla tematiku un raksta sagatavošanas vadlīnijām lūdzam iepazīties ŠEIT.

Dalīties