Latvijas Universitāte sadarbībā ar Sanktpēterburgas Valsts universitāti aicina iesniegt zinātniskus rakstus žurnālam “Horizon" (Fenomenoloģijas pētījumi), kura 2021. gada 1. numurs veltīts fenomenoloģijas starpdisciplinārajiem pētījumiem.

Šis žurnāla numurs ir turpinājums 2019. gada decembrī  Latvijas Universitātē notikušajai starptautiskajai starpdisciplinārajai konferencei “Ļaut lietām būt! Edmundam Huserlam 160, Martinam Heidegeram 130”. Rakstu iesniegšanas termiņš 2020. gada 1. oktobris, sūtot uz e-pastiem: ineta.kivle@lu.lvraivis.bicevskis@lu.lv

Numura zinātniskie redaktori:

  • Dr. Ineta Kivle (Latvijas Universitāte, LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs)
  • Dr. Raivis Bičevskis (Latvijas Universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte. Filozofijas un ētikas nodaļa)

Ar detalizētu informāciju par žurnāla numura tematiku un raksta sagatavošanas vadlīnijām lūdzam iepazīties ŠEIT.

Vairāk informācijas: “Horizon. Studies in Phenomenology” http://www.horizon.spb.ru

 

Dalīties