2020. gada 15. jūlijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā tika parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un biedrību “Latvija-Čehija”. Ceremoniju ar uzrunām atklāja Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un biedrības priekšsēdētāja Halina Lapiņa. Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas čehu literatūras popularizēšanā, kas vērsta uz studentu, mācību spēku un sabiedrības informēšanu un komunikāciju. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru centra vadītāja Linda Eltermane, LU profesors Ojārs Judrups, Biedrības “Latvija-Čehija” dibinātājs Jānis Krastiņš un tās valdes locekļi .

Sadarbības memorandu parakstīja LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un biedrības “Latvija-Čehija” priekšsēdētāja Halina Lapiņa. Memorands paredz kopīgu akadēmisku un kultūras projektu izstrādi, jaunu komunikācijas veidu par čehu literatūras jautājumiem attīstīšanu un čehu literatūras popularizēšanu dažādu tautību studentu vidū, palielinot tās integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Memoranda virsmērķis ir vecināt Latvijas sabiedrības, t.sk. LU studentu un mācību spēku, izpratni par čehu literatūru un kultūras mantojumu.
Viens no biedrības „Latvija – Čehija“ dibinātājiem 1993. gadā bija Jānis Krastiņš, kurš 13 gadus bija tās priekšsēdētājs. Viņš ir arī Čehijas 2015. gada Gratias Agit balvas laureāts. Biedrības pamatmērķis ir atbalstīt Latvijas iedzīvotāju centienus attīstīt Latvijas un Čehijas sakarus un sadarbību kultūras un mākslas, izglītības un zinātnes, ekonomikas un medicīnas, sporta un tūrismā, kā arī citās jomās, paplašināt zināšanas par Čehiju Latvijā un palīdzēt čehu-latviešu klubam Prāgā iepazīstināt Čehijas iedzīvotājus ar Latviju.

Biedrības “Latvija-Čehija” sadarbība ar LU Akadēmisko bibliotēku ir ilgstoša - kopš 1996. gada notikuši daudzi interesanti pasākumi par čehu literatūras tulkojumiem latviešu valodā.

Biedrības pārstāvji nodeva bibliotēkai vērtīgu grāmatu dāvinājumu, kas būs nozīmīgs papildinājums LU Akadēmiskās bibliotēkas krājumam - 38 vērtīgas grāmatas par Čehijas vēsturi, mākslu un literatūru, kas tuvākajā laikā būs pieejamas ikvienam bibliotēkas lietotājam.

 

Dalīties