2020. gada 16. jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) Satrpkultūru dialoga centrā viesojās Almati Enerģētikas un telekomunikāciju universitātes (Kazahstāna) prezidente un Rīgas Tehniskās universitātes profesore Gita Rēvalde.

LU AB direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane iepazīstināja profesori ar LU AB Starpkultūru dialoga centra unikālo informācijas resursu krājumu, darbības mērķiem un virzieniem. Īpašu G. Rēvaldes uzmanību saistīja LU AB jaunākā struktūrvienība - Kazahstānas Informācijas centrs, kas tika atklāts 2019. gadā. Prof. G. Rēvalde augsti novērtēja nozīmīgo darbu, kas tiek veikts bibliotēkā starptautisko kultūras sakaru veicināšanā. Tika pārrunātas sadarbības iespējas zinātnes, izglītības un kultūras jomā, kā arī apspriestas iespējas kopīgu projektu īstenošanā.
    Gita Rēvalde darba gaitas izglītības un zinātnes jomā uzsākusi 1995. gadā Strādājusi Latvijas Universitātē, Izglītības un zinātnes ministrijā, Ventspils Augstskolā (rektore). Šobrīd strādā Rīgas Tehniskajā universitātē un Almati Enerģētikas un telekomunikāciju universitātē (Kazahstāna), ir LZA korespondētājlocekle.
Latvijas Universitāte ir noslēgusi divpusējās sadarbības līgumus ar 16 Kazahstānas augstskolām. 2018. gadā Latvijas Universitāte uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar Kazahstānas studiju programmu “Boļašak” (bolasha – tulkojumā – nākotne), kura izveidota 1993. gadā. 2019. gada 26. aprīlī notika pirmā Baltijā Kazahstānas Informācijas centra “Abajs” un fotoizstādes “Aicina Kazahstāna” svinīga atklāšana LU Akadēmiskajā bibliotēkā. Informācijas centra atklāšanas ceremonijas ietvaros tika parakstīts Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Kazahstānas Nacionālās Akadēmiskās bibliotēkas sadarbības memorands, kurš paredz informācijas, pieredzes, un materiālu apmaiņu, kursu, izstāžu,  diskusiju, semināru un konferenču rīkošanu un pētniecības projektu īstenošanu.

Dalīties