Būtisku, bet retāk pieminētu, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas fonda daļu veido sīkiespieddarbi – saukti arī par grupmateriāliem vai viendienēm. Tie ir izdevumi, kas attiecas uz īpašu notikumu vai priekšmetu un domāti īslaicīgai lietošanai.

Tālajās dienās, kad Jānis Misiņš uzsāka savas bibliotēkas veidošanu, dažam varbūt izraisīja smīnu tas, ka, kā raksta rakstnieks un literatūrvēsturnieks Pēteris Ērmanis, viņš “savācis visādas skrejlapas, dziesmu lapiņas, biedrību gada pārskatus, teātru un kino programmas un  afišas, arī ģīmetnes, autogrāfus utt.”  
Žurnālists un grāmattirgotājs Raits Ritums, atceroties Misiņu, raksta: “Sevišķi man uzkrita gubām sakrauto veco žurnālu un sīko lapiņu, ko vajadzēja, pēc manām domām, vienkārši mest ārā.” 
Savukārt rakstnieks Edvarts Virza rakstīja, ka “Misiņš nav tik daudz cilvēku gudrības, kā cilvēku muļķības dokumentu krājējs (..). Un tāpēc mēs redzam Misiņa bibliotēkā blakus Glika Bībelei arī komunistu proklamācijas, visu to daudzveidīgo literatūru, kurai bijusi tikai dienas nozīme. Uzmanīgu pētītāju rokās tā var kļūt par atslēgu, kas mums atver durvis uz laikmetu.”
Misiņa bibliotēkas sīkiespieddarbu fondu veido daudzveidīgs iespieddarbu klāsts – vairāk nekā 75 000 vienību. Vispirms jāmin rakstnieku, mākslinieku, komponistu, zinātnieku, kultūras darbinieku u.c. fotoattēlu kolekcija. Kā atceras P. Ērmanis: “Kad ievaicājos, vai viņš krāj arī rakstnieku ģīmetnes, Misiņš atbildēja: “Vij… pēc tām es skrienu klupdams, krizdams.” Plašs ir arī atklātņu, apsveikuma kartīšu, Rīgas, Jūrmalas un citu Latvijas vietu fotoattēlu krājums.
Fondā glabājas plaša mākslinieku zīmēto plakātu un afišu kolekcija. Kā piemērus var minēt 1880. gada Vispārējo otro latviešu dziedāšanas svētku afišu, 1901. gada Rīgas jubilejas izstādes plakātu, Riharda Zariņa, Sigismunda Vidberga u.c. mākslinieku zīmētos plakātus.
Sīkiespieddarbu fondā atrodas teātra izrāžu, koncertu, dziesmu svētku, kinofilmu, cirka un sporta pasākumu programmas, afišas un mākslas un citu izstāžu katalogi. Interesantas sava laikmeta liecinieces ir jau pieminētās skrejlapas, proklamācijas un vēlēšanu materiāli. Krājumu veido arī rūpniecības uzņēmumu, banku, visdažādāko sabiedrisko organizāciju, biedrību un mācību iestāžu materiāli, kā arī mācību programmas.
Bibliotēkā atrodami materiāli par trimdas organizāciju darbību un aktivitātēm – kultūras dienām, teātra izrādēm u.c. Īpaši jāpiemin Latviešu Nacionālā fonda arhīvs, kas sniedz pilnīgu ieskatu par LNF darbību līdz pat mūsdienām.
Pie mums aplūkojami arī sienas un noplēšamie kalendāri, vilcienu un autobusu kustības saraksti, telefona grāmatas, cenrāži, ēdienkartes, etiķetes un citi sīkmateriāli.
Visu uzskaitīt grūti, tāpēc lasītāji laipni gaidīti bibliotēkā!

Dalīties