2020. gada 24. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Misiņa kluba kārtējais lasījums, kurā viesojās studentu korporācijas Fraternitas Arctica filistru biedrības priekšsēdētājs, studentu dziesmu grāmatu sastādītājs un kolekcionārs Dmitrijs Trofimovs ar priekšlasījumu “Studentu dziesmas un to krājumi”.

Lektors stāstīja par studentu dziesmām kā kultūras fenomenu un buršu subkultūras neatņemamu sastāvdaļu. To aizsākumi rodami jau Senajā Grieķijā, vēlāk viduslaikos – vagantu jeb goliardu dzejā. Tomēr studentu dziesmu lielākais uzplaukums saistāms ar XIX gadsimta Vāciju. Vēlāk, tulkotas un lokalizētas, dziesmas izplatījās Eiropā un visā pasaulē.

Studentu dziesmu klāstā apvienotas dažādu žanru dziesmas – anakreontiskās, dionīsiskās jeb dzīru, satīriskās, tautas, romantiskās un patriotiskās. Akadēmiskajās mūža organizācijās šo dziesmu dziedāšana bija institucionalizēta un izpildījums reglamentēts ar uzusu un komāniem (statūtiem). Lai atvieglotu jauno biedru apmācību un kopdziedāšanu, tika veidoti studentu dziesmu krājumi – gan kopīgie visām korporācijām, gan katrai studentu un studenšu korporācijai savi.

Pirmais studentu dziesmu krājums latviešu valodā tika izdots XIX gadsimtā Tērbatā.

Lektora kolekcijā ir vairāk nekā 120 studentu dziesmu grāmatu dažādās valodās, izdotas dažādās valstīs, no kurām trīs ir paša autora sastādītas. Starp tām arī 2010. gadā Rīgā izdotā “Allgemeines Baltisches Kommersbuch”, kurā sastādītājs ievadā raksta: [grāmata] “izveidota, lai stiprinātu mūsu draudzību, palīdzētu visiem, kas vēlas dziedāt mīļākās dziesmas ne tikai savā valodā, bet arī vēl 4 valodās! 10 dziesmas, 10 melodijas, katra 5 valodās, jūs varēsiet dziedāt jebkurā Baltijas korporācijā, jebkurā komeršā. Cita starpā, grāmatas beigās ir neliels uzziņu krājums par visām Baltijas korporācijām: 3 vācu, 3 poļu, 22 latviešu, 1 krievu un 10 igauņu, kā arī ziņas par Baltijas studenšu korporācijām: 4 igauņu, 11 latviešu, 1. krievu. “

Pasākuma laikā apmeklētāji varēja iepazīties ar lielu daļu grāmatu no Dmitrija Trofimova personīgās  kolekcijas un nedaudz paklausīties kā dziesmas skan autora izpildījumā.

Dalīties