2020. gada 12. oktobrī tika parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku (LU AB) un Latvijas Rakstnieku savienību (LRS). LU AB direktore Venta Kocere un Starpkultūru centra vadītāja Linda Eltermane ar viesiem apsprieda sadarbības iespējas literatūras un kultūras jomā, īpaši pievēršot uzmanību latviešu literatūras popularizācijas, ārzemēs izdoto latviešu autoru daiļdarbu un cittautu rakstnieku tekstu latvisko tulkojumu jautājumiem. Svinīgajā pasākumā piedalījās LRS priekšsēdētājs Arno Jundze, LRS literatūras laikraksta „konTEKSTS” galvenā redaktore Sandra Ratniece un LRS Dzejas un prozas literārais konsultants Aivars Eipurs.

Latvijas Rakstnieku savienība uzsāka savu darbību 1940. gada 26. oktobrī. Profesionālā sabiedriskā organizācija vieno Latvijā un ārzemēs dzīvojošus latviešu literatūras darbiniekus – dzejniekus, literatūrzinātniekus, prozaiķus u.c., – kā arī Latvijā dzīvojošus cittautu literātus. LRS galvenais mērķis ir veicināt latviešu literatūras attīstību un atpazīstamību. Savienība ik gadu tradicionāli rīko Dzejas dienas, piešķir Literatūras gada balvu un izdod LRS mēnešrakstu “konTEKSTS”.

Sadarbības memoranda mērķis, apzinoties pušu kopējās intereses un sadarbības iespējas grāmatniecības aktivitāšu īstenošanā, ir 
•    veicināt literatūras attīstību, latviešu valodas un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;
•    paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas literatūras jomā;
•    īstenot kopīgus kultūras projektus un pasākumus literatūras jomā;
•    popularizēt latviešu literatūru dažādu tautību studentu vidū, palielināt to integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā, saglabājot savu etnisko identitāti;
•    veikt informācijas apmaiņu ar LRS mēnešraksta “konTEKSTS” starpniecību.

Bibliotēkas direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane iepazīstināja LRS pārstāvjus ar Starpkultūra dialoga centra darbības virzieniem. Arno Jundze, Sandra Ratniece un Aivars Eipurs ar lielu interesi apskatīja Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas informācijas centrus, Austrijas bibliotēku un Šveices lasītavu un Eiropas dokumentācijas punktu, kā arī bija patīkami pārsteigti par neskaitāmajiem interesantajiem pasākumiem – izstādēm, diskusijām, priekšlasījumiem, koncertiem u.c., kurus rīko LU Akadēmiskā bibliotēka. LRS pārstāvju lielu interesi raisīja azerbaidžāņu valodas kursi, kuri divas reizes nedēļā notiek LU AB Azerbaidžānas Informācijas centrā. Šis fakts raisīja aktīvu diskusiju starp LU AB un LRS par jaunu tulkotāju, kuri varētu veiksmīgi iesaistīties pasaulslavenu rakstnieku daiļdarbu latviskošanā un latviešu literātu tekstu tulkošanā cittautu valodās, piesaistīšanu.

Dalīties