2020. gada 20. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Uzbekistānas Informācijas centrā tika organizēts uzbeku valodai veltīts pasākums, kurā piedalījās Uzbekistānas vēstnieks Latvijā Kadambojs Sultanovs, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane, pārstāvji no Uzbekistānas Republikas vēstniecības Latvijā un uzbeku studenti.

 

Uzbekistānas vēstnieks Kadambojs Sultanovs savā runā atzīmēja, ka pēdējos gados Uzbekistāna īpašu uzmanību pievērš uzbeku valodas lomas un nozīmīguma stiprināšanai, tāpēc tiek veikts konsekvents darbs, lai palielinātu uzbeku valodas autoritāti Uzbekistānā, izglītotu uzbeku jauniešus uzticībā nacionālajām paražām un tradīcijām, kā arī sniegtu iespēju apgūt uzbeku valodu interesentiem ārzemēs.
Pasākuma laikā notika 5 sējumu grāmatas “Ozbek tilining isoҳli lukati” (“Uzbeku valodas skaidrojošā vārdnīca”) nodošanas ceremonija LU AB Uzbekistānas Informācijas centra krājumam. Vārdnīca aptver vairāk nekā 80 tūkstošus uzbeku literārajā valodā izplatītu vārdu un frāžu, tehniskos, zinātniskos un vēsturiskos terminus, dialektus un definīcijas no kultūras un mākslas sfērā. Svarīgi, ka vārdnīcā ir iekļauti simtiem jaunu vārdu un terminu, kas apgrozībā nonākuši pēdējo gadu laikā, kas šo vārdnīcu padara ne tikai par unikālu, bet arī aktuālu izziņas avotu Latvijas iedzīvotajiem. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere izteica pateicību par Uzbekistānas Informācijas centra grāmatu fondam pasniegto dāvanu, kā arī par atbalstu no Uzbekistānas vēstniecības puses tā aktivitātēm un apliecināja gatavību sniegt ieguldījumu uzbeku valodas plašajā apguvē. Tika panākta vienošanās par kopīgu “Uzbeku valodas draugu kluba” izveidošanu.

“Es vēlētos apsveikt uzbeku tautu uzbeku valodas dienā. Par godu šiem svētkiem no Uzbekistānas vēstniecības Latvijā saņēmām brīnišķīgu skaidrojošo vārdnīcu. Mēs cieši sadarbojamies gan ar vēstniecību, gan ar dažādām Uzbekistānas universitātēm, tostarp Taškentā un Samarkandā. Arī Rīgā bija ļoti svarīgi izstrādāt uzbeku valodas apmācības organizēšanas jautājumu. Pašlaik mums nav pietiekami daudz tulku, kuri varētu tulkot no uzbeku valodas latviešu valodā vai otrādi. Mēs centīsimies nodrošināt, lai arī jaunākā tulkotāju paaudze iesaistītos šajā virzienā. Es pārstāvu Latvijas Universitāti un no savas puses plānoju apspriest iespēju mācīties uzbeku valodu Humanitāro zinātņu fakultātē,” teica LU AB direktore Venta Kocere.
Arī LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane sveica uzbeku tautu svētkos: “Mēs, latvieši, zinām, cik svarīga ir valsts valoda. Esmu pārliecināta, ka Uzbekistānā arī saprot to, kā valsts valoda palīdz iepazīt sevi, iepazīt apkārtējo pasauli un savu valsti. Šajā sakarā es vēlos apsveikt uzbeku tautu svētkos. Mēs Uzbekistānas informācijas centrā ceram, ka tuvākajā nākotnē mēs varēsim aicināt studentus, pasniedzējus un vienkārši ieinteresētus cilvēkus mācīties uzbeku valodu un iepazīt šīs valsts bagātīgo kultūru. Šajā virzienā mēs aktīvi sadarbojamies gan ar vēstniecību, gan iestādēm Uzbekistānā. Noslēgumā es novēlu stiprināt savu valodu, savu nacionālo identitāti caur literatūru, kultūru un izglītību.”
Uzbekistānas Informācijas centrs Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā tika izveidots 2017. gadā un tā krājumu veido vairāk nekā 50 unikālas grāmatas, kurās atrodama informācija par Uzbekistānas valsti, kultūru, vēsturi, mākslu un zinātni, atrodami Austrumu zinātnieku un domātāju filozofiskie traktāti un rakstnieku darbi.
 

Dalīties